Zijn we dan toch zo dom?

Is het volgende weer typisch Belgisch of zie ik het te zwart in? In ieder geval kan er weer eens gelachen worden. :slight_smile:

Het is tragisch en haast niet te geloven: het BIPT (Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatiediensten) heeft via zijn antivirus-mailing zelf een virus gestuurd naar haar abonnees.

Het BIPT, het Belgisch instituut voor Post en telecommunicatie dat ook in staat voor de preventie en bestrijding van computervirussen, is zelf slachtoffer geworden van malafide praktijken. Via de antivirus-rondzendlijst van het BIPT zijn afgelopen weekend de computers van tientallen internetgebruikers besmet met het Lirva-virus.

Het bericht staat te lezen op de site van Zdnet België en is (met veel minder woorden) bevestigd op de site van het BIPT. Het was een Zdnet-lezer die een waarschuwing stuurde naar alle abonnees op de bipt-mailinglijst. De man kreeg hierop volgens Zdnet een duizendtal reacties. Het grote leed was intussen echter reeds geschied: duizenden internetgebruikers ontvingen op deze manier het Lirva-virus.

Dat virus, ook gekend als het Avril Lavigne - virus, werd verstuurd met een mailtje dat op het eerste gezicht afkomstig was van een hotmailaccount. Maar na het grondig bestuderen van de weg die de e-mail aflegde, bleek de e-mail verspreid te zijn via de antivirus-mailinglist van het BIPT.

Later ontdekte men dat de rondzendlijst van het BIPT een lek vertoonde. Een e-mail naar het adres biptvirusinfo-list-outgoing@vivaldi.belnet.be volstond om alle abonnees van die mailinglist te bereiken. Eender wie kon dus een virus of bericht naar de hele mailinglist sturen.

Nog volgens Zdnet kunnen in principe enkel personeelsleden van het BIPT die over een code beschikken, een bericht naar de adressen op de lijst sturen. Maar die code werd dus blijkbaar gekraakt.

Op de website van het BIPT wordt een en ander bevestigd. “Er worden e-mails verzonden, die de indruk wekken te zijn verstuurd via de mailinglist virusinformatie van het BIPT”, zo staat er te lezen. “Deze boodschap bevat een aangehecht bestand. Terwijl de waarschuwingen die door het BIPT via de mailinglist verstuurd worden nooit een aangehecht bestand bevatten”, aldus de verdere mededeling. De dienst voegt er bovendien nog aan toe dat het verstandig is om regelmatig de gekende anti-virussites te consulteren. Het bewuste lek in de mailinglijst lijkt volgens Zdnet intussen ook gedicht.

Ik vind het eerder ondoordacht dan dom. Dom zijn ze als ze het helemaal hadden genegeerd.

Ik houd het op typisch Belgisch :wink:

Originally posted by Leetje
Ik houd het op typisch Belgisch :wink:

Amen.:bigsmile:

Originally posted by Namoh
[B]

Amen.:bigsmile: [/B]

that make 2 of us

:stuck_out_tongue:

see yah . . . :cool:

Nederlanders zijn gewoonweg beter om dit onder de tafel te houden :slight_smile:

Er is een paar jaar terug zelfs een anti-virus bedrijf geweest dat via een update een virus heeft verspreid onder hun klanten. Weet alleen niet meer welke?

Edit
anti software is uiteraard anti-virus
Edit

Originally posted by Namoh
anti-software bedrijf

???
Microsoft ? :wink: