Winroute sharing

Ik heb op een Windows 2000 machine Winroute draaien met daarop een kabel internet verbinding. Het sharen van Internet gaat goed, maar als er vanaf een andere Windows 2000 machine geprobeerd wordt te werken met file sharing programma’s werkt het niet (Audiogalaxy, Gnotella). Ze kunnen geen verbinding met de servers tot stand brengen. Als je het vanaf een Windows 9x machine doet gaat het goed, dus het moet ergens in Win2k zitten en niet in Winroute.

Suggesties?

Heeft niemand een soortgelijke situatie wel werkend. Het gaat hier niet echt om de Router, maar volgens mij meer om Win2000 settings.