Verschil voorwoord en inleiding

dat is dus mijn vraag.

weet iemand wat het verschil is tussen een inleiding en een voorwoord?

alvast bedankt voor de hulp :slight_smile:

Een voorwoord wordt gebruikt om de studie aan te duiden die ten grondslag ligt aan het rapport, de aandacht vestigen op bepaalde aspecten van de inhoud of historische of andere omstandigheden aan te geven die tot de studie hebben geleid.

Een inleiding daarentegen is een veelal uit 3 alinea’s bestaande tekst waarin de aanleiding (achtergrond, probleemstelling), de doelstelling (hoofdvraag, werkwijze, randvoorwaarden), en de structuur (samenhang, grote lijn) van het rapport worden uiteengezet. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een voorwoord kunnen de in het voorwoord behorende gegevens ook in de inleiding worden opgenomen.

Aldus de samenvatting van een rapporthandleiding van mijn opleiding. Mogelijk dat je er wat aan hebt. Of ben ik nu te serieus en had je het nodig voor je laatste examen nederlands… ja weet ik veel

In een Voorwoord kun je ook een beetje schrijven hoe je op het idee bent gekomen voor de “kerntekst”. En speciale mensen bedanken voor het een of ander (geilen mijn docenten op :stuck_out_tongue: )

In de Inleiding kun je de lezer “warm maken” om de rest van de tekst te lezen.

Een paar jaar terug wist ik he ook niet precies, toen pakte ik het leesboek "kees de jongen’ van theo thijssen er maar bij. daar staat namelijk een voorwoord EN een inleiding in :slight_smile: