Verjagen van kraaien

Ik heb zo beetje veel van internet wat afgezocht maar vaak kom je op oude sites terecht waar je dan niet veel duidelijkheid van komt wat nu wel en niet mag tegenwoordig. Vroeger mocht je als je een luchtbuks had zonder enige problemen de kraaien afschieten.

Maar ik woon dus wat buiten een dorp en het stikt hier van de kraaien,
ze vernielen alles, het rietendak, de kit tussen de nieuwe ramen weg etc…
Nu heb ik al wat rond gezocht en gevraagd als ik ze mocht afschieten met me luchtbuks, maar nu begreep ik weer dat dit niet zomaar mocht, omdat ze zijn beschermd, en je moet vaak een goede reden hebben en een jachtvergunning enzo.

Ik heb trouwens al geprobeerd met linten, plastic zakken, veel geluid maken om bijvoorbeeld op een metalen emmer te slaan paar weken lang, maar ze blijven terugkomen.

Dus nu was ik eigenlijk op zoek naar een andere oplossing en bevestiging te zoeken naar wat nu wel en niet mag.
Heb ookal een verzoek bij de gemeente ingediend en de aangetoonde schade laten zien, maar daar komt tot nu toe nog geen antwoord van terug.

DIt iets?
http://www.solutions.com/jump.jsp?itemID=304&itemType=PRODUCT&path=1%2C3%2C474%2C10570&iProductID=304

Het idee is goed Da_Taxman maar ze zitten voornamelijk op het dak of in de bomen rondom mijn woonboerderij.
Dus denk zelf dat het dan niet echt handig is lijkt me.

[quote=radical1981;2096920]Het idee is goed Da_Taxman maar ze zitten voornamelijk op het dak of in de bomen rondom mijn woonboerderij.
Dus denk zelf dat het dan niet echt handig is lijkt me.[/quote]

Dit vond ik op het internet

  1. Direct ingrijpen door opzettelijk verontrusten
    Als grondgebruiker mag u soorten waarvoor een landelijke of provinciale vrijstelling geldt (zie boven) op schadepercelen verontrusten. U mag deze dieren verontrusten met akoestische middelen (vogelafweerpistool, ratels), vogelverschrikkers, spannen draden, schriklinten, ‘nep’-roofvogels, slechtvalk, havik (beiden zonder vangen), schieten in de lucht. Zie het Handboek Faunaschade op de web-site van het Faunafonds.

  2. Direct ingrijpen door doden
    Als grondgebruiker mag u de volgende dieren op schadepercelen verontrusten en u kunt de jachthouder vragen deze soorten in de opengestelde jachtperiode te doden: konijn, haas, wilde eend, houtduif, fazant. [B]Voor konijnen, houtduiven, kauwen en zwarte kraaien geldt tevens jaarrond een landelijke vrijstelling voor doden en voor de roek kan ook een provinciale vrijstelling gelden. U mag gebruiken geweren, slechtvalk en havik, lokeend, lokduif, fretten en buidels en voor de zwarte kraai en kauw geldt dat er ook kraaienvangkooien en kastvallen gebruikt mogen worden.[/B] Als grondgebruiker mag u deze dieren verontrusten en doden, ook kunt u de jachthouder vragen deze soorten te doden: mol, houtduif, konijn, kauw, zwarte kraai en Canadese gans.

op deze site

En die hebben het blijkbaar weer geciteerd uit een andere site zoals hieronder beschreven

En anders moet je eens kijken op de site van NJOG Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Hoop dat het helpt.

mzzl Dúnedain