Thuislozen met homepage

De zolderramen zijn beslagen in Ontmoeting. Op de bovenste verdieping van de dagopvang voor daklozen zijn zeven mensen aan het computeren. Een vrouw in gebreid roze gewaad vraagt hulp. ,Kun je even helpen met het veranderen van mijn wachtwoord? Die ik nou heb vind ik niet zo handig

De dak- en thuislozen van Rotterdam kunnen in het E-Centrum van dagopvang Ontmoeting een ochtend of middag lang internetten, cursussen volgen en opdrachten uitvoeren voor het bedrijfsleven. Die opdrachten moeten voor inkomsten zorgen waarmee het centrum zichzelf in de toekomst kan onderhouden. Coördinator Maarten Tanis spreekt van een succes. ,Bij het proefdraaien was het erg druk en hadden we zelfs wachtlijsten.’’

Het project is opgezet toen uit een enquête onder daklozen bleek dat ze behoefte hadden aan computers. ,Waar mogelijk willen die mensen toch meedraaien in de maatschappij,’’ vertelt Tanis. ,Mensen mogen dan vaak denken dat daklozen zelf voor hun bestaan gekozen hebben, maar je afzonderen van het leven gebeurt nooit vrijwillig.’’ Tanis ziet het E-Centrum als `sociale activering’. ,Je moet die mensen weer betrekken bij het normale leven.’’

Henk (37) wil niets liever dan weer terug naar het normale leven. Hij heeft een achtergrond in de elektrotechniek en werkt voor het E-Centrum aan de website van een opdrachtgever. ,Dit is voor mij de perfecte manier om van de straat te blijven.’’ Henk komt hier elke dag en vindt het belangrijk dat daklozen toegang hebben tot computers. ,Je moet een tweedeling in de maatschappij voorkomen.’’

Het klinkt mooi: de dakloze volgt computercursussen, vindt zo zijn weg terug naar de maatschappij en leeft nog lang en gelukkig. Coördinator Tanis erkent echter dat dit sprookje niet vaak te realiseren is. ,Het is niet zo dat mensen hier in Ontmoeting weer terechtkomen in het normale leven. Het klinkt wrang, maar we zien hier nog altijd meer mensen sterven dan terugkeren naar de maatschappij.’’ Toch wil Tanis niet zeggen dat het E-Centrum nutteloos is. ,Het gaat om eigenwaarde die we die mensen geven.’’

Beneden in de centrale ruimte staan twee computers met platte schermen, boven staan zeven nieuwe zwarte pc`s, plus de nodige randapparatuur. Dat kost geld en Tanis erkent dat het E-Centrum niet helpt bij het terugkeren naar de maatschappij. Is het project wel rendabel? ,Rendabel is een moeilijk woord binnen welzijn. Maar elk geholpen mens is er een. Het gaat om structuur aanbrengen in zo’n leven en om zingeving.’’

Adjo de Bruijne is de enige begeleider in het E-Centrum. Is hij er niet, dan is het centrum dicht. Hij werkte eerst als software-programmeur, maar zocht naar meer voldoening. ,Een uitdagende doelstelling’’, noemt hij het begeleiden van daklozen op de computer gelaten. Over het nut van het centrum heeft hij niet veel te zeggen. ,Wat is nut? Had mijn vorige werk wel nut?’’

De Bruijne ziet dagelijks terugkerende daklozen zoals Henk, maar begeleidt ook wat minder regelmatige bezoekers. André (33) komt dan weer een paar dagen achter elkaar, dan weer twee weken niet. Met een peuk in de hand vertelt hij wat hij van zijn interactieve cursus Windows 2000 vindt. ,Het is heel handig voor het gebruik en het omgaan met de computer. Je kunt er afspraken mee onthouden en een agenda beheren. Je kunt in de computer ook informatie opslaan. Ik ga morgen diskettes kopen en dan ga ik informatie opslaan. Ik wil de computer kunnen beheersen. Maar dat is heel moeilijk, dat lukt geen mens.’’

André dooft zijn sigaret en gaat weer verder met zijn cursus. De Bruijne vertelt: ,Hij doet die cursus nu voor de derde keer. Eerst kwam André in het E-Centrum om te slapen. In zijn slaap bewoog hij met zijn hand de muis.’’ De Bruijne glimlacht. ,Ik had het eerst helemaal niet door.’’ De voormalige software-programmeur bewaart de orde in het centrum en zorgt ervoor dat er geen pornosites bezocht worden of dat er via internet drugsdeals worden gesloten. In het begin was hij wel eens bang voor diefstal. ,Ik telde elke avond alle muizen.’’

Het blijft een vreemde combinatie, de dakloze die een computercursus volgt of bouwt aan een eigen homepage, terwijl hij of zij niet eens een dak boven zijn hoofd heeft. De Bruijne: ,Ik probeer dat niet te rijmen.’’ Tanis: ,Niet elke dakloze is laag opgeleid. Maar liefst negen procent is afgestudeerd aan de universiteit. We moeten ieders kwaliteiten benutten en inzetten. Elk mens heeft recht op aandacht en zorg. Dat gaat verder dan een aai over de bol en een snee brood.’’

bron:algemeen dagblad

Waus hoor! :smiley:

Edit:

Hee! Dit was mijn 500ste post!