Terrorisme verzekerd

vbimport

#1

Vandaag kreeg ik een mooie brief in de brievenbus die ik maar " snel moet lezen !".

Normaal gesproken gaat dit soort brieven gelijk de shredder in ; De postcodeloterij verwacht ook dat je " snel moet lezen " namenlijk. Maar goed , er stond op dat het geen reclame was en ik lees dus. Op de website www.terrorismeverzekerd.nl vind ik dit :

Verzekeraars in Nederland hebben besloten om het terrorismerisico gezamenlijk te dragen omdat de gevolgen zo enorm groot kunnen zijn. Daartoe is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Daarin brengen verzekeraars gezamenlijk de dekking van gevolgen van terrorisme onder.
Daarbij is een maximum gesteld aan het uit te keren bedrag. In verband hiermee hebben de meeste verzekeraars besloten om de polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke verzekeringen te wijzigen. Deze wijziging is vastgelegd in het Clausuleblad. Dit zijn uw nieuwe polisvoorwaarden die bij uw verzekeringspapieren horen.

De dekking van de verzekeringen bij deze verzekeraars blijft bestaan. Maar vanaf 15 augustus wordt een maximum gesteld aan het totale bedrag dat ten gevolge van terrorisme kan worden uitgekeerd. Dit maximum is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard euro per jaar. Komen de claims van alle gedupeerden samen toch boven dit bedrag, dan krijgen zij dus een lagere uitkering op basis van een percentage. Dit percentage is voor iedereen gelijk. In het Protocol afwikkeling claims wordt bepaald hoe het maximum wordt verdeeld over de gedupeerden.


Ge-wel-dig , onze financiele wereld geeft toe aan de angst !
Hulde aan diegenen die bij voorbaat terrorisme laten winnen.

Briljant ! Maximaal 1 miljard uitkeren. Dus wees er SNEL BIJ !
Oh wacht , dat heeft geen zin , want we krijgen allemaal hetzelfde.

Wanneer dat dan ?

Wie bepaalt dat het gemiddelde over een bepaalde tijd geld ? Waneer krijg ik mijn geld als de lokale etnische minderheid besluit dat ze in naam van Allah mijn auto in de prak rijden ?

Waarom bekruipt mij het ongemakkelijke gevoel dat vooral de ee(r/n)zame burger hier de dupe van gaat worden ?

Ik stel de verzekeringswereld nog even wat opties voor die zij vergeten zijn in deze nieuwe clausules :

  • De wereld blijkt " THe Matrix " , er wordt niets vergoed , want niets is echt

  • Amerika is in oorlog met een of ander land. Er word dus niets vergoed , want ergens woedt er een oorlog.

  • De spruitjes wordenn duurder , er wordt niets vergoed

  • Er is geen kip meer over in Nederland. Ongelukken met kippen worden dus niet vergoed

  • Diegene die jou in het been schoot vloekte terwijl hij dat deed. Dit is Godslastering. Er wordt dus niets vergeod.

  • Bush verslikt zich in een pinda. De premie voor ongelukken met pinda’s gaat omhoog. Er wordt minder vergoed.

  • Ik spreek mijn schande uit over dat men liever een wetswijziging doet dan het bedrijfsrisico te onderkennen. Ik krijg dus zeker niets vergoed.


#2

met andere worden . . .

weer een actie die nergens opslaat want als er iets gebeurt verzinnen, uhhe ik bedoel hebben ze een reden om niet uit te betalen. . . dus … :confused:

het slaat weer eens nergens op:bigsmile:

tenminste dat maak ik eruit op. . .:stuck_out_tongue:
nou staat re toch al zoveel onzin in dat papier met die “kleine lettertjes” dat je er dit toch niet in terug zult vinden of opmerken. . . :smiley:

well, :confused:

see yah . . . . :cool: