Stille momenten zoeken in wav files

Zoals in Cool Edit kun je d.m.v. “Analyze / Statistics” zoeken naar pieken in de muziek in dB (peak amplitude)

Omdat ik al mijn md’s (ik heb het geheel met een optische verbinding over gezet) wil overzetten naar cdr moet ik de bestanden natuurlijk wel goed klaarstomen… daarom heb ik o.a. de piek op 99% opgeschroefd (volume was eerst veel te laag) maar nu kom ik er ‘toevallig’ achter dat bij sommige muziekstukken wat gaten zijn gevallen. Dit is amper te traceren in Cool Edit (misschien wel helemaal niet)

Ook WaveLab heb ik geprobeerd maar die verzameld nog minder gegevens over het muziekstuk dan Cool Edit.

Het gaat inmiddels om 550 nummers, onbegonnen werk dus om dit allemaal handmatig te controlleren.

Het gaat alleen om het vinden, niet fixen want dan kies ik er liever voor het nummer nog eens van md te copieren (ik heb ze allemaal nog dus…)

Wie weet een handige mannier?

Heb je Soundforge al geprobeerd ?

Zelf werk ik ook met wavelab maar heb van verschillende audiofreaks vernomen dat Soundforge (6.0) toch nog wat meer features biedt.

zonet even geinstalleerd, maar net als wavelab kun je daar ook minder mee dan cep… althans wat het traceren van stiltjes betreft. Ideaal zou zijn dat het stilte moment gevonden word (kan een 100ste v/e seconden zijn) waarna je kunt kiezen om dat punt te vergroten (zoom) dit kan nu wel bij CEP, maar dan alleen bij pieken

bedankt voor je tip :slight_smile: