Spammail op eigen account

vbimport

#1

Hai hai,

Ik draai een eigen forum op de server van een extern bedrijf. Nu is me vandaag voor de tweede keer iets overkomen en nu vind ik het raar. Ik krijg een spammail over een of ander wazig iets wat betreft het einde der tijden. De hele tekst in de mail is een link naar een website genaamd Canadian Healthe&Care Mall. Nu komt het frappante het mailadres waar het vandaan komt is van mijn eigen info account. Het is ene Doctor Carissa met als eigen adres info@tobss.nl dus in feite staat er

Doctor Carissa <info@tobss.nl>

Heeft iemand enig idee hoe men dat voor elkaar krijgt. En eigenlijk nog belangrijker… Hoe kom ik er vanaf?? Is dat een instelling in mijn forum of ligt het aan mijn hostingbedrijf??? Ik mag dus gebruik maken van phpbb met alles wat daarbij hoort.

mzzl Dúnedain


#2

SPammers gebruiken fake verzendadressen…
Heb hetzelfde met mijn eigen domein gehad… Zelfs een collega had het laatst met haar kantoor e-mail adres…alsof ze zichzelf spam had verstuurd…

Niets aan te doen en niets van aantrekken… Je moet je pas zorgen maken als de spam ook daadwerkelijk van jouw server wordt verzonden (via properties kun je verzend IP achterhalen).


#3

Hai,

(via properties kun je verzend IP achterhalen).

Ik gebruik thunderbird… Hoe doe ik dat dan? Heb wel het een en ander geprobeerd en gezien maar kan der geen wijs uit.

mzzl Dúnedain


#4

onderstaande zie ik als ik de source van de mail ophaal.

From - Tue Apr 17 21:58:21 2007
X-Account-Key: account3
X-UIDL: 33d101920a4753eb3f51e9f7820b93fa
X-Mozilla-Status: 0011
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-path: <info@tocdjs.com>
Envelope-to: info@tobss.nl
Delivery-date: Tue, 17 Apr 2007 21:58:08 +0200
Received: from mail by r1k4s21.i-s-u.nl with spam-scanned (Exim 4.61)
(envelope-from <info@tocdjs.com>)
id 1HdtoV-0005UL-Nz
for info@tobss.nl; Tue, 17 Apr 2007 21:58:08 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.7 (2006-10-05) on r1k4s21.i-s-u.nl
X-Spam-Level: ******
X-Spam-Status: No, score=6.4 required=7.5 tests=HTML_IMAGE_ONLY_28,
HTML_MESSAGE,HTML_MIME_NO_HTML_TAG,MIME_HTML_ONLY,RCVD_IN_NJABL_DUL,
RCVD_IN_XBL autolearn=no version=3.1.7
Received: from adsl-68-93-178-138.dsl.ksc2mo.swbell.net ([68.93.178.138])
by r1k4s21.i-s-u.nl with smtp (Exim 4.61)
(envelope-from <info@tocdjs.com>)
id 1HdtoV-0005UB-28
for info@tobss.nl; Tue, 17 Apr 2007 21:58:07 +0200
X-Originating-IP: [589.6.1.84]
X-Originating-Email: [info@tobss.nl]
X-Sender: info@tobss.nl
Received: (qmail 19277 by uid 168); Tue, 17 Apr 2007 02:50:06 -0600
Message-Id: <20070417-45006.19279.qmail@adsl-68-93-178-138.dsl.ksc2mo.swbell.net>
To: <info@tobss.nl>
Subject: RE: Menshealth 451022906516
From: Doctor Autumn <info@tobss.nl>
MIME-Version: 1.0
Importance: High
Content-Type: text/html
Date: Tue, 17 Apr 2007 21:58:08 +0200
X-Antivirus: AVG for E-mail 7.5.464 [269.5.1/764]

ennog wat meer maar ik denk niet dat dat de moeite waard is. Is alleen een uitleg over iets… info@tobss.nl is het domein wat van mij is…

mzzl Dúnedain


#5

X-Originating-IP: [589.6.1.84]
Message-Id: <20070417-45006.19279.qmail@adsl-68-93-178-138.dsl.ksc2mo.swbell.net>

Goede kans dat het via andermans PC is verzonden…botnetje of zo…