Sorry

Sorry dat de Irakezen dood zijn gegaan. George zal het nooit meer doen.
Sorry dat de gevangenen gemarteld zijn, aldus Donald.
Sorry dat er gefraudeerd is. Wij van Koop Tjuchem BV snappen het ook niet.
Sorry dat we niet meehielpen de genocides in Afrkika te beperken.
Sorry voor het foute beleid. Wij nemen de bonussen en spelen de kaarten door.
Excsuseert U mij de ontslagrondes die in uw bedrijf moesten plaatsvinden om onduidelijke redenen.
Verder moet U mij vergeven dat ik niet in staat ben geweest om de journalisten uit het hotel te halen.
De tank kwam nu eenmaal en militairen gaan voor. Het spijt ons oprecht.
Het spijt ons ook dat we U niet eerder hebben gewaarschuwd voor schokkende beelden in de media.

U heeft voorbeelden genoeg zegt U ?

Het moge U vergeven worden dat U vrij zijt van alle zonden. U kunt dan wel bevelen hebben opgevolgd ,
dat betekent nog helemaal niet dat U niet vervolgd zult worden.

U heeft in onze etnische , ethische , goede , democratische en grondwettelijke rechtstaat recht op verdediging , aanspanning , aantijging en als het even kan vergelding … pardon boetedoening.

Behoort U echter tot het selecte volk waar de gewone mensch meestal jaloers is , dan is kunt U aanspraak maken op de zogenoemde ontsnappingsclausule.

In het kort zal ik u de onstnappingsclausule even uitleggen.

De vereisten zijn simpel : U bent een machtig mensch. Voorbeelden zijn generaals , regeringsfunctionarissen , presidenten , volksleiders en oproerkraaiers.

Deze machtigheden mag U op elke denkbare manier hebben mogen verkregen. U mag over letterlijke lijken gaan , mits u die lijken netjes opruimt. De media ligt altijd immers op de loer.

Gelukkig voor u , als machtig mensch , bent u ook in staat diezelfde media te bespelen als ware het een vioolconcert voor kleuters. Voor geringe macht en/of geld is de media bereid naar uw bevelen te luisteren en u uw grillen (voorlopig) te vergeten of te vergeven.

Tot zover gaat het U altijd voor de wind. Als u in de ogen van de media een oprecht mensch bent , dan bent u er al voor zo’n 80%. Nu nog even het de rest van het volk overtuigen van uw goede bedoelingen.
Dit gaat als volgt : U doet helemaal niets , totdat u ergens van beschuldigd word.

Gebeurt er toch iets , dan zegt u de volgende woorden hardop tegen het volk dat u beschuldigde :

“Sorry. Mijn excuses. Ik vraag uw begrip.”

Hierna gaat u gewoon verder met uw normale dagelijkse bezigheden. Hier en daar een volk uitmoorden. Af en toe beslag leggen op bonussen , wat mensen ontslaan , wanbeleid , etcetera. U kunt het zo gek niet bedenken of u komt er (als machtig mensch ) mee weg. Voorbeelden vindt u in de dagelijkse nieuwsberichten.

Mocht u geen machtig mensch zijn dan rest mij nog één woord ,

Sorry

het is u vergeven…

Calcutta !!!

Sorry hoor!

Ja , een van de mindere werken … ik weet het :slight_smile:

Dat van Sjon was toch beter…

btw, waargebeurd? :stuck_out_tongue_winking_eye:

Aan het verhaal over Sjon heb ik ook meer werk gehad. Een half uur schrijven en daarna corrigeren op grammatica , taalgebruik en spelfouten. Sorry was in 5 minuten opgetikt.

Of Sjon waar gebeurd is ? Er zijn een paar dingen in het verhaal op de waarheid berust , de rest is pure fantasie.

Inspiratiebronnen waren : www.bicat.net , www.dreknek.com en www.oogsoep.nl

Er is trouwens weer een nieuw verhaal op de blog… geef gerust uw ongezouten commentaren , ik kan er altijd van leren.
En als er animo voor is zal ik er ook hier nog ns een paar posten.