Skunk Anasie: data track na audio

vbimport

#1

Met ToGo! 4.5 gaat het prima


#2

De CD “Post Orgasmic Chill” bevat een data-track na de audio-tracks. De datatrack bevat ongeveer 170 MB data met allerlei filmpjes, en deze CD wil ik graag zo orgineel mogelijk copieren.

CDRwin en Nero weigeren echter een CD-Copy.

Hoe verder?


#3

Waar haal ik die vandaan?