Satelliet

Heeft iemand een tweedehands Free To Air digitale satelietontvanger te koop.(of een goed betrouwbaar adres in Nederland)?
Belgium su…ks op dat gebied. :confused

[This message has been edited by Jesusdisciple (edited 09 June 2000).]