Rename it

Hoe kan ik een (groot) aantal bestanden tegelijk van extensie doen veranderen zoals het programma RenameIt dit doet?

groetjes

Je kunt hier heel handig de commandoprompt voor gebruiken. Ga naar start -> uitvoeren en tiep hier “cmd” (indien je nog op Windows 98 oid werkt dan moet dat “command” zijn). In het dosscherm waar je aangekomen bent, dien je nu te navigeren naar de map waar de te hernoemen bestanden staan.

Voorbeeld:

  1. D: - je gaat nu naar schijf D
  2. CD \Liedjes\Over\Piraten - je gaat de map Piraten in, welke weer in de map Over staat, welke weer in de map Liedjes staat
  3. ren *.mp3 *.mp4 - je geeft nu alle bestanden met extensie mp3 de extensie mp4
  4. exit - je gaat nu terug naar Windows en klaar :slight_smile: