Rechtse partijen

wat vinden jullie van deze partijen,ik vind het grof en zeker niet correct tegen over de mensen die zij willen “uitsluiten” migranten,homo’s,…(mijn vb. was vlaams blok) ik zou zeggen hackerz out there hack die sites plat!!! isdat geen goed idee?

www.vl-onafhankelijk.org
www.vlaamsblok.be
en als ge toch bezig zijt neem belgacom der bij
www.belgacom.be

er is ook een edit button :wink:

Ik vraag me eigenlijk af wie rascistisch is ??? Deze die het Vlaams Blok uitsluiten of het Vlaamsblok ??? Ieder zijn eigen mening. Ik ben Vlaams Blokker. omdat je voor een partij stemt moet je toch niet overeenkomen met al hun programmapunten. Iedere partij heeft toch dingen die niet aansluiten bij je eigen mening. Ik ben Vlaamsblokker maar ik ben zeker niet tegen homo’s en lesbies. Het is onnatuurlijk maar onoverkomelijk. Het is iets waarvoor je niet kiest, je bent gewoon zo.

Ik ben wel tegen het overgrote deel van de vreemdelingen. Het grootste deel profiteert van ons. De meeste willen zich ook niet aanpassen. Die mensen zijn niet slecht, het is hun geloof die hun slecht maakt.

Eerst een algemene opmerking. In Nederland lijkt het wel of een grote meerderheid van de bevolking een mening heeft over het het politiek geregeld zou moeten zijn, maar als je dan gaat kijken naar de opkomst bij de verkiezigingen dan is die bedroevend. Persoonlijk vind ik dat als je niet gaat stemmen je je ook niet moet uitspreken over de politiek. Als je het niet eens bent met een van de politieke partijprogramma’s, breng dan een blanco stem uit, dan heb je in ieder geval gestemd. Niet stemmen en dan lopen zeuren over dat het allemaal slecht geregeld is kan er bij mij niet in.

In Nederland heb je een actieve en passieve democratie. Je kunt gaan stemmen (passieve democratie) of je kunt een eigen partij oprichten (actieve democratie), met je eigen partijprogramma. Als je het dan echt nergens mee eens bent, dan staat het je vrij om een eigen partij op te richten met een programma dat wel overeenkomt met jouw denkbeelden.

Dan over de rechtse problematiek. Partijen die zich openlijk uitspreken tegen vreemdelingen, homosexualiteit of anderszins discriminatie toestaan kunnen op geen enkele sympathie rekenen van me. Een partij kan verder een goed partijprogramma hebben, maar dit is een dusdanig gevaarlijk punt dat een dergelijke partij geen enkele steun verdient. Dit soort partijen floreren in tijden van recessie en op basis van empirie zijn het vaak de lagere bevokingsklassen die op een dergelijke partij stemmen.

Een mens is een mens en zou beoordeeld moeten worden op het mens zijn, niet op basis van afkomst, huidskleur, godsdienst, sexuele geaardheid of andere uiterlijke kenmerken. Als iemand zich niet aan de regels houdt dan mag deze daarvoor gestraft worden, of het nu een binnenlander of buitenlander, of het nu een hetero of homo is, dat zou niets uit moeten maken (vrouwe Justitia is blind).

Ja, er zijn een heleboel mensen die misbruik maken van het sociale stelsel dat we in Nederland (Europa) hebben, Ja, er zijn bevolkingsgroepen waar de criminaliteit statistisch hoger is, maar laten we de boel niet te ver generaliseren en hele bevolkingsgroepen aanspreken op een probleem dat door slechts een klein gedeelte veroorzaakt wordt.

In Nederland valt het ‘gevaar’ gelukkig allemaal mee en ik vrees niet voor een situatie zoals die in Oostenrijk of in België is ontstaan waar rechtse partijen een aardige vinger in de pap hebben gekregen. Ik ben geen linkse rakker, maar VVD is rechts genoeg voor me.

Laten we met z’n allen wat toleranter zijn naar onze medemens en ieder op zijn of haar eigen merits beoordelen in plaats van te generaliseren en iedereen over een kam te scheren. Verander de maatschappij, begin bij jezelf.

De maatschappij dat ben jij!

Wat kan je het mooi zeggen Da-Taxman. Ik zal dan wel in jou ogen tot een lagere bevolkingsklasse behoren zeker. Ik werk wel ongeveer zo’n dikke 15 uur per dag, maar ja dat zal je worst wezen. Ik respecteer in ieder geval iedereen zijn mening, en ik denk dat ik al genoeg bewezen heb dat ik de medemens kan helpen.

In Nederland zal het allemaal wel stukken beter lopen zeker; Vind jij het normaal dat ze hier in België verplicht zijn om X aantal vreemdelingen te huisvesten volgens de populatie per gemeente. En dat ze voor die huisvesting notabene, de huisvesting van ons afnemen. Om het aan te tonen met een voorbeeld. Hier bijons hebben ze een rusthuis van spikspinternieuwe service flats ingenomen voor vreemdelingen; als wij zo’n flat moeten huren voor bejaarde mensen dan kost dat 30000 à 40000 per maand. Dat is 1500 é 2000 gulden per maand. Is dat nog normaal ???

Ik weet niet hoe oud je bent maar je bent blijkbaar een idealist. Ik ben voor de harde aanpak van iedereen zowel binnenlanders als buitenlanders die iets mispeuteren. Je zal vast ook wel akkoord gaan dat de buitenlanders onze taal niet spreken zeker ??? Als wij naar hun land zouden trekken zouden we amper mogen ademen van hun lucht !!!

Ik zal er nu maar mee stoppen, want ik denk dat dit een zinloze discussie aan het worden is.

Het is gemakkelijk om al de problemen op vreemdelingen te steken, terwijl ook veel Belgen profiteren van het systeem. Men moet een mens oordelen naar zijn daden en niet naar zijn afkomst. Dat er veel problemen zijn met vreemdelingen is duidelijk, maar als men denkt dat vreemdelingen alles in hun schoot geworpen krijgen gelooft men in fabeltjes opgeroepen door de propaganda van het vlaamsblok. Zij gebruiken onvervalste nazi slogans. De beslissing om asielzoekers gewoon maar geld te geven is gelukkig genoeg afgeschaft, maar kunt u mensen verwijten die niets hebben naar belgie te komen omdat ze gehoord hebben dat men hier geld krijgt. Bovendien is de aarde van iedereen en vind ik dat niemand zich een land kan toeëigenen. Ik vind dat de huidige regering op de goede weg zit (behalve die groenen) en ik verwijt de belgen gebrek aan burgerzin. Zij bepalen het politieke landschap maar nemen hun deelname aan de democratie niet serieus en hebben al 150 jaar gezorgd dat de traditionele partijen cvp en sp aan de macht zijn. Deze hebben gezorgd voor de meeste problemen die België nu kent (vreemdelingen, lintbebouwing, 10000 miljard schuld, zonevreemde woningen en bedrijven)
groeten en ik hoop dat je niet voor het vb stemt

Originally posted by fille
Ik zal dan wel in jou ogen tot een lagere bevolkingsklasse behoren zeker. Ik werk wel ongeveer zo’n dikke 15 uur per dag, maar ja dat zal je worst wezen. Ik respecteer in ieder geval iedereen zijn mening, en ik denk dat ik al genoeg bewezen heb dat ik de medemens kan helpen.

Ik zeg niet dat het alleen mensen zijn uit de lagere bevolkingsklassen die op rechtse partijen stemmen, maar het overgrote deel ervan. Ik zou niet durven beweren dat jij tot een lagere bevolkingsklasse behoort omdat je op Vlaams Blok stemt.

Originally posted by fille
In Nederland zal het allemaal wel stukken beter lopen zeker; Vind jij het normaal dat ze hier in België verplicht zijn om X aantal vreemdelingen te huisvesten volgens de populatie per gemeente. En dat ze voor die huisvesting notabene, de huisvesting van ons afnemen. Om het aan te tonen met een voorbeeld. Hier bijons hebben ze een rusthuis van spikspinternieuwe service flats ingenomen voor vreemdelingen; als wij zo’n flat moeten huren voor bejaarde mensen dan kost dat 30000 à 40000 per maand. Dat is 1500 é 2000 gulden per maand. Is dat nog normaal ???

Op basis van deze oppervlakkige feiten durf ik hier niet zomaar uitspraken over te doen. Wat zijn de overige omstandigheden? Feiten blijven feiten, maar kunnen zo weergegeven worden ten faveure van ieders standpunt door bepaalde feiten weg te halen of in een andere context te plaatsen.

In mijn ogen zijn er twee typen vluchtelingen, de economische vluchteling en de politieke vluchteling. Deze twee typen vluchtelingen moeten niet over een kam geschoren worden. De economische vluchteling, hij/zij die het land ontvlucht puur omdat deze denkt het ergens anders beter te krijgen, moet aan strengere eisen voldoen om zich in een ander land te vestigen. De economische vluchteling die naar Nederland komt puur en alleen om te kunnen profiteren van het sociale zekerheidsstelsel en niet bereid is om ook maar in enige vorm zich aan te passen aan de cultuur alhier die verdient het ook niet om te profiteren van onze voorzieningen (PAS OP, dit is een moeilijk onderwerp en moet dan ook genuanceerd gelezen worden, voor mensen mij hier voor rechtse rakker gaan uitmaken)

Politieke vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omdat zij niet zeker zijn van hun leven aldaar. Deze mensen zouden niets liever dan weer terug willen naar hun eigen land, maar de situatie staat het gewoon niet toe. Deze mensen moeten om in mijn ogen direct opgevangen worden in een omgeving waar ze niet hoeven te vrezen voor hun leven. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over de opvang van politieke vluchtelingen welke zijn vertaald in lokale regelingen, bijvoorbeeld door de opvang van X aantal vluchtelingen per 1000 inwoners. Dat er dan een nieuw complex gebruikt wordt voor deze opvang is waarschijnlijk omdat deze nog vrijstond en niet reeds bezet was door andere bewoners, want ik kan me niet voorstellen dat ze bewoners uitzetten om vluchtelingen te herbergen, daarbij zal het al bezit van de overheid geweest zijn, want particulier bezit kan niet zomaar ingezet worden voor overheidsdoeleinden.

Originally posted by fille
Ik weet niet hoe oud je bent maar je bent blijkbaar een idealist. Ik ben voor de harde aanpak van iedereen zowel binnenlanders als buitenlanders die iets mispeuteren. Je zal vast ook wel akkoord gaan dat de buitenlanders onze taal niet spreken zeker ??? Als wij naar hun land zouden trekken zouden we amper mogen ademen van hun lucht !!!

Ik snap niet wat mijn leeftijd ertoe doet, maar een idealist ben ik wel in zekere zin. Als niemand zou streven naar een ideaal dan zal dit nooit bereikt worden (“Wie streeft naar een kwartje zal nooit een gulden worden”).

Van mensen die zich hier komen vestigen mag zeker wat verlangd worden, bijvoorbeeld een taalcursus of cursus in geschiedenis en cultuur van Nederland (ook Maxima moest dit ondergaan). En wanneer mensen, binnenlanders of buitenlanders, zich misdragen dan zullen ze daarvoor aangepakt moeten worden, maar dan op individuele basis en gelet op omstandigheden, je kunt en mag gewoon niet iedereen over een kam scheren.

Da_Taxman (idealist by nature)

ps als ik over lagere of hogere bevolkinsklassen spreek heeft dat te maken met opleidingsniveau, niet met het feit dat deze mensen meer of minder mens zouden zijn dan een ander. Ieder mens is gelijk in waarde.

Da_Taxman,

je lijkt me een intelligent iemand. Je replies zijn correct, maar ik denk dat het in België nog net iets anders is dan bij jullie (allée dat leid ik af uit jou uitleg).

Maar heb je je al eens de vraag gesteld of wij zo’n opvang zouden hebben in hun land. Ik denk van niet. Weet je wat de Turken en Marokanen zeggen hier in België ?? Dat ze het niet snappen waarom iedere Belg geen Vlaams Blokker is. In hun landen zijn de partijen nog een pak extremer. En zeg nu niet dat het Vlamms Blok neo-nazistisch is. Zoiets zou in onze westerse beschaving niet meer getolereerd worden.

Originally posted by fille
[B]Da_Taxman,

je lijkt me een intelligent iemand. Je replies zijn correct, maar ik denk dat het in België nog net iets anders is dan bij jullie (allée dat leid ik af uit jou uitleg).
[/B]

Dank je voor het compliment en wellicht dat het in België anders is dan in Nederland, daar ken ik België niet goed genoeg voor (de politieke situatie dan) om daar ook maar een zinnig woord over te kunnen zeggen.

Originally posted by fille
Maar heb je je al eens de vraag gesteld of wij zo’n opvang zouden hebben in hun land. Ik denk van niet. Weet je wat de Turken en Marokanen zeggen hier in België ?? Dat ze het niet snappen waarom iedere Belg geen Vlaams Blokker is. In hun landen zijn de partijen nog een pak extremer. En zeg nu niet dat het Vlaams Blok neo-nazistisch is. Zoiets zou in onze westerse beschaving niet meer getolereerd worden.

Het is nu eenmaal zo dat een economisch voortvarend land een aanzuigende werking heeft. Als ik een land zou kunnen kiezen om naartoe te vluchten omdat het in mijn eigen land niet goed zou gaan (economisch dan wel politiek), zou ik ook een land kiezen waar ik niet direct op grond van mijn opvattingen of een uiterlijk kenmerk veroordeeld zou worden.

Maar betekent dit dat wij als West-Europees land, een vrij land waar je zonder angst voor je leven kunt zeggen wat je denkt, ons stelsel moeten aanpassen naar zoals het in andere landen geregeld is, mensen in angst te laten leven, om te voorkomen dat mensen naar ons land zouden willen vluchten?

Nee, laten we ons in ieder geval gelukkig prijzen voor hoe we het hebben, het mag dan wellicht niet het paradijs zijn, maar er zijn zoveel landen waar het slechter geregeld is. Ik voel me bevoorrecht om in een land als Nederland te mogen leven waar het allemaal goed geregeld is (in grote lijnen althans) en niet hoef te vrezen voor mijn leven als ik zeg wat ik denk.

Die dingen waar ik het niet mee eens ben daar probeer ik wat aan te doen door eerst bij mezelf stil te staan voor ik anderen ga veroordelen over iets waar ik zelf net zoveel debet aan ben.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Waarom zou jij of ik iig naar Turkije gaan? Ik heb het hier al goed genoeg. Eers dacht ik ook ff van als iemand iets verkeerd doet moet je um maar terugsturen, dan heeft ie het er zelf naar gemaakt. Maar later bedacht ik dat dat niet de oplossing kan zijn. Want degene die dan iets mis doet kan minderjarig zijn. Hoe moet zo iemand dan overleven in zijn eigen land? Dat kan volgens mij niet. Dan zouden de ouders ook mee moeten. Kun je zeggen. Maar dan worden zij gestraft zonder iets gedaan te hebben. Wat ik zaterdag in Het Lagerhuis zag en hoorde was dat mensen het verkeerd vonden dat vaders mee reizen in treinen van A’dam naar Zandvoort. Om die jongeren in bedwang te houden. Dan denk ik: Waarom een probleem zoeken? Die vaders vinden het zeer vervelend dat hun kinderen rotzooi maken. De vaders hebben dan als oplossing om te surveilleren en in de trein mee te reiden. Maar dat vonden wij, Nederlanders die in het Lagerhuis het woord voerde, verkeerd. Wij vonden dat de Politie daarvoor was ofzo. Maar ik dacht gewoon van: Nou dan heeft de Pliesie het ook weer minder druk en kunnen ze boeven vangen ofzo.

wow wat een berg tekst en wat een nette discussie…
ik ben dus zo iemand die niet gaat stemmen en dus
zou ik ook niet mogen zeuren over of het nou goed
of slecht gaat in nederland. De reden waarom ik niet
stem is omdat als ik een partij zie met goeie ideen
die partij ook weer ideeen heeft waar ik het totaal
niet mee eens ben.

Originally posted by xian
De reden waarom ik niet
stem is omdat als ik een partij zie met goeie ideen
die partij ook weer ideeen heeft waar ik het totaal
niet mee eens ben.

In dit geval kun je ook blanco stemmen, laat je in ieder geval nog enige betrokkenheid bij de binnenlandse politiek zien. De andere, een verdergaande optie, is een eigen partij oprichten (zie eerdere reactie van mij).

Ja want als je blanco stemt dan kunnen andere partijen of hun regeerprogramma veranderen of andere mensen kunnen gestimmuleerd worden door een nieuwe partij op te richten. Als de blanco stemmen openbaar worden gemaakt. Maar dat geloof ik van wel. Net als er wordt gezegd: Deze Partij: 300 stemmen, 1 zetel. Andere Partij: 1000 stemmen 3 1/3 zetel. Zoiets.
En als blijkt dat heeel veeel mensen blanco stemmen dan kunnen dus andere mensen worden gestimmuleerd om een partij op te richten.

Dat was nog eens een politieke discussie.
Ik wil er niet-teveel over zeggen, zelf ga ik wel met buitenlanders om, maar dat zijn al kinderen van de eerste generatie die door onze ouders c.q voor ouders zelf naar ons land zijn gehaald, omdat men in die tijd het rotwerk niet meer wilde doen. Over de vluchtelingen daar zullen zondermeer ook goede mensen tussen zitten, die terecht gevlucht zijn. Ik vraag me eigen wel af hoe die mensen die hier naar toe gevlucht zijn wel of niet geholpen door mensen smokkelaars aan zoveel geld komen meestal komen ze uit armew landen. Ik zelf ben nog niet instaat om eens een keer op vakantie te gaan met mijn gezin, en dat kost vele male minder dan wat die vluchtelinge hebben moeten betalen. Wat het aanpakken van de misdaad betreft dit word te soft aangepakt er zou strenger gestraft moeten worden in mijn ogen. De kleintjes die worden aangepakt, de grote komen vrij door dat ze het geld hebben voor dure advocaten, die altijd wel iets kunnen vinden bij voorbeeld dat het bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen, te zot voor woorden. Die lui gaan vrijuit terwijl ze vele mensen de vernieling in hebben geholpen.
Maar ik ben het met DA-TAXMAN eens.
Laat de weegschaal niet doorslaan en iedereen over één kam scheren.

Gr tropiesvisje.

Persoonlijk vind ik dat als je niet gaat stemmen je je ook niet moet uitspreken over de politiek.
hoeveel mensen zijn er niet in nederland stemmen terweil ze niet eens weten waarom of ze op die partij stemmen.:rolleyes:

zolang mensen er een verschillende ideologie op nahouden zullen er discussies zijn (maar goed ook). Spijtig dat veel mensen hun mening uiten zonder eens wat backgroundinfo op te doen. Extreem rechts wordt afgeschilderd als nazistisch maar waar liggen dan de links? Wie heeft er al eens een (rechts) partijprogramma deftig gelezen? Voor de Belgen onder jullie : ooit al eens het 70 punten programma gelezen? 't Zou me verwonderen. Begin jaren 90 kon je het bestellen en als je nu de evolutie bekijkt zie je dat de traditionele partijen heel wat van die programmapunten hebben overgenomen maar niemand die daar wat van zegt! Ik vind het hypocriet om vlaams blokkers als nazisten af te schilderen. Waarom? Om met de anderen mee te heulen? Hm, sommige mensen denken niet verder dan hun neus lang is. Wees blij dat er rechtse partijen zijn of anders kan je beter bij Fidel Castro gaan inwonen als je toch zoveel van het linkse gedoe houdt.
Ivm hoog of laaggeschoold : vooraleer krasse uitspraken te doen moet men eerst weten wie allemaal lid is of stemt voor rechtse partijen. Vergeet de polls maar want ze zitten er iedere keer naast. Ledenlijsten worden zomaar niet te grabbel gelegd en je zou verschieten wie er allemaal inzit :slight_smile:

greetz
scooby2
(ja, nog een blokker)

Oi,

Ik ben pas 17, dus niet stemgerechtigd, maar heb hier wel een mening over.
Ik heb kan met de meeste ‘buitenlanders’ goed opschieten (ik woon in een niet al te groot dorpje waar eigenlijk de laatste 4 jaar pas een beetje ‘buitenlanders’ zijn gekomen, daarvoor keek ik HEEL vreemd tegen ‘buitenlanders’ (vooral de donkere mensen :wink: ) aan omdat ik dat gewoon niet gewend was heh :slight_smile: maar ik vind wel dat ‘buitenlanders’ Nederlands moeten praten (liefst ook als ze met andere ‘buitenlanders’ praten) EN ze moeten werken.

Ik ken een paar Joegoslaven die gewoon zeggen: Waarom zou je werken? Als je nix doet krijg je een uitkering… …nou is dat natuurlijk niet zo gek bedacht (misschien wordt dat door de regering ook wel een beetje in de hand gewerkt) maar als ze werken lijkt me dat een beter idee.

Rechtse partijen ben ik het sowieso NIET mee eens. Neem nou het CD in Nederland… ik weet niet of dat nog bestaat eigenlijk, ik hoor er niet zo heel veel meer over hier in mijn omgeving… …maar ik vond dat vroeger al echt onzin.

Da_Taxman heeft volgens mij wel compleet gelijk jah, wat Nederland betreft in ieder geval. En als je vindt dat buitenlanders alles inpikken dan moet je ook eens denken: ‘en hoe doen wij dat dan zelf’. Ik heb eens een dealer (voor cdtjes jah :slight_smile: gehad die een uitkering had en FULLTIME kopieerde met 8 branders. Dat vind ik dan toch ook BEST WEL asociaal :confused:

Grtz JP.
www.jpschadde.com

Ik kan mij redelijk vinden in de uitspaken van Da Taxman. Hij mag volgens verschillende personen gezien worden als een idealist, maar heeft wel positieve ideeën. Ik ben van mening, dat ieder persoon gevormd wordt door ervaringen en omstandigheden… je behandeld mensen met wederzijds respect… en je mag mensen niet misgunnen… wanneer jouw persoonlijke situatie bedroevend is. Meestal is er een oorzaak te vinden voor armoede en dergelijke, met het vingertje wijzen naar bevolkingsgroepen die soms ook aangemerkt mogen worden als politiek vluchteling keur ik ten strengste af. Deze mensen zijn zeker niet voor hun plezier naar een ander lang gegaan… enkel omdat de levensomstandigheden geen toekomstperspectief meer bood. Wanneer zij dan ook nog eens binnen het ‘vreemd land’ niet geaccepteerd worden… vind ik dat zeer jammerlijk…
Ik hou het hierbij, voor nog meer zinnige uitspraken verwijs ik iedereen naar de replies van Da Taxman.

Grtz

Enigmastar