Programma voor Adframe

Wie weet of er een programma is die er ook voor zorgt dat als je offline bent er nog steeds geld bijkomt alvast bedankt

Ronald

Ik niet, maar ik vind het wel wat vreemd dat kabelmodems niet mee kunnen doen bij AdFrame. Is dat nou puur een technische kwestie of zit er iets anders achter…?

<BLOCKQUOTE><font size=“1” face=“Verdana, Arial”>quote:</font><HR>Originally posted by RobbieS:
Ik niet, maar ik vind het wel wat vreemd dat kabelmodems niet mee kunnen doen bij AdFrame. Is dat nou puur een technische kwestie of zit er iets anders achter…?<HR></BLOCKQUOTE>

Nee je kan ook met een Kabel modem meedoen tenminste mijn vriendin et haar kabel modem wel.

Ronald

[This message has been edited by RonaldBronsink (edited 29 May 2000).]

Waarom staat dit dan op hun site (openingspagina)?

Belangrijk:
“Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om via de Kabel of via een LAN met AdFrame te werken, op het moment dat dit wel beschikbaar is, zal dit op deze pagina aangegeven worden.”