Problem with sound in pinnacle

I am currently running Pinnacle 10.

I have loaded my video into the software and spent hours editing it. I added music and titles etc and very nearly finished the project.

However, something happened whereby I removed some of the music and for some reason it has put some gaps in the sound (the sound of the video). Where the gap is, it shows as a grey block and you can’t right click or view properties of this grey section. I also can’t seem to drag the sound together to close the gap.

I really don’t want to start this project again - is there anyway I can either close the gaps, or remove the sound from the whole project (all the scenes), and readdit to make it right?

Thanks.

[QUOTE = embotaylor; 1792424] ben momenteel met Pinnacle 10. I Ik heb mijn video geladen in de software en bestede uren te bewerken. Ik toegevoegde muziek en titels etc en bijna klaar met het project. Echter, gebeurde er iets waardoor ik muziek verwijderd enkele van de en voor sommige reden heeft enkele lacunes in het geluid (het geluid van de video). Waar de kloof is, het toont als een grijs blok en u kunt geen klik met de rechtermuisknop of bekijk eigenschappen van deze grijze gedeelte. Ik kan ook niet lijken samen te sleept u het geluid naar de kloof te dichten -. Ik weet echt niet wilt project te starten dit weer is er toch kan ik ofwel Sluit de gaten, of verwijder het geluid van het hele project (alle scènes), en readdit om het recht? Bedankt. [/ QUOTE]