Probleem met Fine Reader Off.ver.5 ...!

Ik heb deze program onder winXP geinstalleerd maar tijdens opstart van deze program doet die hellemaal niet , ik zag alleen de icoon flash voor 2sec en dan gebeurd hellemaal niet . Wie ken deze probleem en ku me helpen ??? Alvast bedankt

An error message appears during running ABBYY FineReader 5.0 under Windows XP.

To run ABBYY FineReader 5.0 under Windows XP it is necessary to do the following:

  1. Download and unpack the StopMode.zip file.

  2. Double-click on the StopMode.reg unpacked file.

In this case the following key will be inserted to the Registry:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\Fine Objects]
“ErrorStopMode”=“NEVER”
“AssertStopMode”=“NEVER”
You can insert this key only if you have administrator permissions.

http://www.finereader.com/support/fine5/answer.htm#windowsxp

En in het vervolg wel zelf beter je best doen met zoeken he jochie :slight_smile: