Plextor4/2/20


#1

ALS IK OVERBURN KAN ER OP DE CD GEEN LEAD OUT GEBRAND WORDEN IS DIT NORMAAL?


#2

Ja, met de Plextor is dat inderdaad normaal. Maar zoals je waarschijnlijk al wel gemerkt zal hebben, werken de CD’s 100%. De write-progs geven wel een foutmelding, maar er is wel degelijk een lead-out.

BTW: door deze “eigenaardigheid” is het moeilijker om copies van een met Plextor overburnde CD te maken, behalve als je de copies met Plextor apparaten maakt, natuurlijk.

Het is dus een soort copieer-beveiliging.


don’t mess with speed and my Beretta