Pioneer dvd

vbimport

#1

Ik ben echt een nietsnut als het gaat om kennis van dvd’s branden.
Ik heb een Pioneer DVR 530H. Nu heb ik een film opgenomen en wil die op een dvd branden voor de kinderen. Dat lukt alleen met een -R dvd. Heb de film gebrand op een dvd-rw en de inhoud gekopieerd naar de harde schijf van m’n pc. Vandaar kopieer ik de gegevens naar een dvd +r (want die kan ik afspelen op de Venture speler voor in de auto). Dit werkt niet!!! Ik heb geen idee wat ik fout doe. Wie kan me op weg helpen?

Dus hoe krijg ik een opgenomen film van de Pioneer HD-recorder op een dvd+r die het dan ook doet in een andere dvd-speler.

Gr. Jan
Vervolgens


#2

droevig, spreekt I dont het Nederlands, zodat ive moest gebruiken babelfish, zodat als u dont begrijpt welke im beschuldigen die u zult moeten bablefish zegt. In elk geval, is het probleemprobleem, dat de aandrijving aan media niet kan schrijven dvd+r. Als u deze plaats http://www.videohelp.com/dvdrecorders.php?DVDname=Pioneer+DVR+530H&Submit=Search&hdsize=Any&orderby=Name&hits=25&Search=Search bekijkt zal het u allen over het vertellen, nochtans is er geen manier rond dit. U zult een ander registreertoestel moeten krijgen


#3

English would be nice, although I understand if it’s not the OP’s first language :wink:


#4

Translated its;

I am really a nothing usefulness if it concerns burn knowledge of dvd’s. I have Pioneer DVR 530H. Now I have taken a film and want which burns on dvd for the children. That only succeeds with - r dvd. has burned the film on dvd-rw and the contents copied to the hard disk of my pc. hence copy I the data to dvd + r (because those can play I on the venture player in the car). This does not work!!! I has no idea what I do error. Who help can me on gone? Therefore how I get a taken film of the Pioneer Hd-recorder on dvd+r which it does thus in other dvd-speler. Gr. Jan vervolgens

and my reply is;

sadly, I dont speak Dutch, so that ive had use to babelfish, so that if you understand dont which im accuse which you will have bablefish say. Anyway, the problem problem, which the traction to media cannot write dvd+r. if you this place examines http://www.videohelp.com/dvdrecorde… 5&Search=Search, is you all concerning telling, however is there no manner around this. You will have to get another recorder.

Just translated in bable fish… hope he understands the post


#5

Ah, thanks for the translation, much appreciated :wink:


#6

Sounds like it’s Dutch to me :slight_smile:


#7

Niet alleen met branden, ook met regels lezen.