Over topic: HACKERS OPGELET

vbimport

#1

Hierbij ff een zakelijke mededeling
Het topic HACKERS OPGELET met daarin een oproep die hier niet nader beschreven gaat worden over de NVPI is verwijderd.

Dit omdat de NVPI ons via email heeft laten weten dat het alle mogelijke schade uit de betreffende oproep op ons zal verhalen.

Hieronder een quote uit de email:

<BLOCKQUOTE><font size=“1” face=“Verdana, Arial”>quote:</font><HR>
Bij deze sommeren wij u deze oproep onmiddellijk van uw internetpagina te verwijderen en ons hiervan schriftelijk eveneens per direkt een bevestiging te doen toekomen.

Wij wijzen u erop dat betreffende oproep strafbaar en onrechtmatig is, hetgeen tevens geldt voor het gelegenheid geven voor en het in stand houden van een dergelijke oproep. Voor alle hieruitvoortvloeiende schade zullen wij u dan ook aansprakelijk houden en alle noodzakelijke rechtsmaatregelen treffen indien u niet per direkt overgaat tot verwijdering van betreffende oproep en dit binnen 24 uur per email aan ons bevestigd. We vertrouwen er echter op dat u het zover niet zult laten komen.
<HR></BLOCKQUOTE>

Wij hebben besloten tot verwijdering van de topic omdat wij strafrechtelijke stappen niet willen riskeren alsook niet onze server (daar hebben we al genoeg problemen mee )
Wij vragen u dan ook om de betreffende oproep niet meer opnieuw te plaatsen en ook vergelijkbare oproepen willen wij niet meer op dit forum zien. Deze zullen allen verwijderd worden.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze mededeling…

grtz,
|TheDuke|

(Jezus… zelden zo zakelijk geschreven… het lijkt wel een Nederlands opstel )


#2

Maar, deze mensen hebben er wel voor gezorgd dat je me gebeld hebt, damn ik miste je stem .

Anyways,

Misschien dat de mensen uit bovenstaand topic de NVPI kunnen mailen met excuses ?

Daarbij wil ik de NVPI erop wijzen dat wij niet verantwoordlijk kunnen worden gehouden voor de postings op dit forum, doch zullen wij dergelijke uitlatingen van bezoekers verwijderen. Wij zullen overigens alleen meewerken aan een gegrond verzoek.

Mochten de dames en heren van de NVPI nog meer klachten hebben met betrekking tot onze site, dan kunnen zij deze per direct aan info@cdfreaks.com een e-mail sturen.

Wij hopen dat hiermee de zaak is afgedaan en dat de betreffende personen die deze topic hebben geplaatst zullen afzien van hun acties. Helaas kunnen wij individule personen hiertoe alleen oproepen en hen niet tegenhouden.

Zo dat wilde ik nog even kwijt, wel geinig trouwens dat ze dit allemaal lezen…


#3

Wat heb ik gemist ??


#4

Natuurlijk begrijpen we dat het forum weg moet, alleen moeten die NVPI
weg van deze master site blijven …

NightForce Area 51 Crew


#5

heeeeeeeee NVPI als je dit leest

hahahahahaha

wel geinig hoor martijn schok. we zijn voorlopig gestopt met onze acties maar wie weet later nog wel…?

DR CRASH area51 crew


#6

heeee duke volgens mij moet je de klok van je server 10 minuten terug zetten


#7

by the way

net effe in het strafboek van wetgeving gekeken als ze de schade op jullie willen verhalen kunnen ze niets beginnen. Span een rechtzaak aan en je wint het altijd…

iedereen is vrij om te scrijven wat hij of zij wilt, maar ik begrijp wel dat jullie het hebben verwijderd


#8

De NVPI kan CDFreaks niet verantwoordelijk houden voor wat anderen plaatsen. Tevens zal het NVPI nooit een rechtzaak beginnen, omdat dit veel geld kost en volgens de huidige Nederlandse wetgeving geen schijn van kans maakt. Een andere bijkomende factor: Als dit forum op een buitenlandse server huisvest is het al zeker geen haalbare kaart. Eerst zal men zich moeten laten registreren bij de locale KVK als merk en buro. Dit kost eveneens veel geld. Dan moet men jou in dat land voor de rechter dagen (als deze de zaak uberhaupt in behandeling neemt). Daarna zou de gedagvaarde ook naar dat land moeten gaan om de straf te ondergaan. Met andere woorden: Laat je niet gek maken!

Zelf heb ik ook ooit zoiets gehad met de Verenigde Nederlands Uitgeversbedrijven bv (VNU), toen ik nog een grote niet-commerciele uitgaanssite beheerde.
Een quote: “De hoofdredactie van N****E R**U heeft bemerkt dat u reeds geruime tijd een artikel integraal zonder toestemming op uw website heeft geplaatst.” even verder: “Bovenstaande vormt een inbreuk op onze exclusieve auteurs-, merken- en/of publicatierechten en wij sommeren u dan ook met onmiddelijke ingang het betreffende artikel van uw internet site te verwijderen en ons dit schriftelijk te bevestigen.” als laatste druppel: “Voorts ontvangen wij gaarne binnen 48 uur na heden een schriftelijke verklaring dat u zicht in de toekomst zult onthouden van elke inbreuk op onze exclusieve auteurs- en merkenrechten.”

Klinkt natuurlijk erg eng, maar werk hier niet aan mee. Als je nl. de brief tekent dan kan je dus wel vervolgd worden, want je geeft schuld toe en je ondertekend notabene een papier waarop je verklaard dat je het NOOIT meer zal doen en anders vervolgd mag worden.

Ik heb wel een lange reactie per email gestuurd. Hier een belangrijk iets voor een ieder die dit soort bedreigingen kan krijgen: “Ik wil per direct weten hoe u aan mijn naam, adres, telefoonnummer komt. Mocht ik in uw archief (op papier en/of electronisch) voorkomen, dan sommeer ik u dat deze per direct worden verwijdert. Als u hier geen gevolg aan geeft, zal ik mij direct beroepen op de “wet op de privacy” en “wet persoons registratie”. Tevens zal ik mij op de grondwet beroepen, welke de vrijheid van meningsuiten prolongeert. Ik verwacht van u dat u mij binnen de wettelijk gestelde termijn van 2 weken schriftelijk bekend maakt hoe u aan mijn gegevens bent gekomen. Vraag u tevens af of u het recht heeft mijn website te betreden, daar deze vermeld dat het alleen voor leden is. Mocht u er van overtuigd zijn dat u in uw recht staat, dan zie ik de wetstukken en/of artikelnummers gaarne tegemoet. Tevens zal dit voorval worden gemeld aan het DMSA. Ik ben niet bereid om uw verklaring te ondertekenen en te retourneren. Mocht u de behoefte hebben om contact met mij op te hebben, dan kan dit per brief. Echter zal ik de kosten voor administratie (a Fl. 25,- per gebeurtenis) bij een volgende keer op u verhalen. Ik accepteer geen kosten voor administratie of andere gemaakte kosten die u in wat voor vorm dan ook op mij zou kunnen verhalen. Mocht u een civielrechtelijke procedure tegen mij willen opstarten, stuurt u dan de dagvaarding incl. de schriftelijke acceptatie van het hierboven genoemde naar mij toe.”

Raad eens? Ik heb nooit meer iets gehoord van de VNU. Ik heb nog 3 maal dezelfde email verzonden en was ook gelezen. Reacties bleven echter uit. Je zou kunnen zeggen: De VNU viste achter “het net”.

Er is ook een instantie die ervoor zorgt dat je niet ongewenst in databases voor komt. De organistatie: DMSA. Mocht je dus geen post willen ontvangen van bedrijven, stuur dan een brief zonder postzegel naar:
D.M.S.A.
T.a.v.: Registratie Consumenten Adressen
Antwoordnummer 666
1000 TL Amsterdam.

Nah, dat lijkt me genoeg. Hopelijk heeft iemand hier iets aan. Signing off: Euphoria.