Oom Agent wordt Internet agent

Politie alert op internet-terrorisme

Uit het AD :

Den Haag - De politie laat binnenkort een speciale antiterreureenheid internet in de gaten houden. Het team van specialisten moet direct in actie komen bij aanvallen van buitenaf op computersystemen die van vitaal belang zijn.

Het gaat om computers bij de water- en energievoorziening, telecommunicatie, luchtvaart, ziekenhuizen en het financieel verkeer. Het Nederlands Politie Instituut (NPI) vindt de eenheid nodig omdat deze sectoren kwetsbaar zijn.

Het Hacking Emergency Response Team zal in 2008 enkele tientallen mensen' omvatten. Daarbij zitten specialisten uit het bedrijfsleven die direct kunnen worden opgeroepen. Het team wordt niet alleen ingezet bijdigitale aanslagen’. Ook bij andere ernstige misdrijven als gijzelingen, ontvoeringen en liquidaties moeten de experts direct in actie komen. ,Het gaat om een snelle interventiemacht’’, stelt het NPI, ,die krachtdadig kan optreden zodra hoogwaardige kennis noodzakelijk is.’’

In de Verenigde Staten waarschuwde gisteren de CIA, volgens de Washington Post, dat een volgende aanslag kan zijn gericht tegen vitale computersystemen. Op cruciale knooppunten in die systemen zouden onlangs `binnendringers’ zijn gesignaleerd.

Basiscursus voor elke agent

De oprichtingsplannen van de Nederlandse eenheid komen voort uit onderzoek door politie, justitie, het Forensisch Instituut, het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij bleek dat digitale opsporing bij de politie een belangrijker rol moet krijgen. Om dit te bereiken zal digitaal rechercheren een standaardvak worden in het politieonderwijs. Ook kunnen rechercheurs zich erin specialiseren. Voor gewone agenten komt er een cd-rom, waarop zij worden bijgepraat over de mogelijkheden voor onderzoek.

“Het streven is dat binnenkort alle politiemensen basiskennis van digitaal rechercheren krijgen”, luidt het doel van het NPI. “Digitaal rechercheren is meer dan de bestrijding van internetcriminaliteit. Er is bijna geen onderzoek meer denkbaar zonder dat computers, mobiele telefoons en elektronische agenda’s in beslag worden genomen.”

Volgens de politie kunnen internet en computers veel informatie opleveren bij het oplossen van misdrijven. De regels voor dit onderzoek zijn de laatste tijd verruimd. Zo kan de politie tamelijk eenvoudig persoonsgegevens krijgen van internetproviders. Daarnaast mag de politie sinds kort e-mailverkeer laten aftappen en kan zij onderzoek doen naar surfgedrag in het verleden. Die gegevens kunnen volgens de politie ‘een sleutelrol vervullen bij het reconstrueren en oplossen’ van misdrijven.

Voor computerspecialisten die al bij de politie werken, wordt nieuw beleid ontwikkeld om hen vast te houden. De politie kampt al geruime tijd met het probleem dat specialisten worden weggekocht.

De plannen staan in schril contrast met de praktijk bij de politie. De computers bij de 25 korpsen kunnen niet met elkaar communiceren, omdat ze werken met verschillende systemen. Volgens The Washington Post hebben al-Qaedastrijders ingebroken in belangrijke Amerikaanse computersystemen om een cyberaanval op de Amerikaanse infrastructuur te kunnen voorbereiden. Via telefooncentrales in Saudi-Arabië, Indonesië en Pakistan bestudeerden ze de telefoonnetwerken, elektriciteitscentrales, watersystemen, kernreactoren en gasfaciliteiten.

Ook zouden ze digitale systemen van sluizen, dammen en luchtverkeerstorens hebben ‘bezocht’. “Het gaat de inbrekers om de plaatsen waar computersystemen en de daarmee bestuurde installaties samenkomen”, aldus deskundigen van politie en FBI. Een virtuele aanval op de infrastructuur, gepaard met een conventionele aanslag, kan tot enorme schade leiden.

FBI-agenten zouden ook bewijs voor een dreigende cyberaanval hebben gevonden op in beslag genomen laptops van al-Qaedastrijders. Uit informatie op de computers zou eveneens blijken dat de terroristen zich hebben gebogen over de beveiligingssystemen van de Amerikaanse elektriciteits- en communicatiesystemen. Bovendien zou al-Qaeda een website hebben opgezet met een handboek, waarin geavanceerde technieken en codes zijn opgenomen om computersystemen te onderzoeken op gaten in de beveiliging.

Specialisten menen dat het slechts een kwestie van tijd is voor het kraken overgaat in virtueel terrorisme.


Dit kon wel eens lachen worden …