Om en om hoofdletters hoe?

hoe maak je een tekst zodat er om en om een hoofdletter komt is hier een progamma voor die de caps automatisch aan en uit zet ofzo of een andere manier
alvast bedankt

ZoGeNaAmD ElITe FoNt ?

Als er toch IETS is dat irritant leest… dan is het dat wel… gatverdamme…

maar okee ik heb eens rondgespookt , maar kan niets vinden over het onderwerp… gelukkig maar misschien

het leek me wel grappig voor me cu2 maar ik heb nu alles met shift gedaan hehehehehe maarja evengoed bedankt ik denk dat ik ff ga kloten met anticaps een progie die automatisch capslock uitschakelt ook al druk je op caps lock misschien dat ik de broncode kan veranderen ofzo evengeoed bedankt ciao

In Perl (www.activestate.com) zou je het zo kunnen doen:

#======changecaps.pl=========
open(FILE, “$ARGV[0]”);

@lines = <FILE>;

foreach $line (@lines)
{
chomp($line);

$last = 0;
$newline = "";

while ($line)
{
  $line =~ s/(.)//;
  if ($1 =~ m/(\s|\d|\.|;|:|,)/)
  {
    $newline .= $1;
  }
  else
  {
    ($newline .= uc($1), $last++, next) if (!$last);
    ($newline .= lc($1), $last--, next) if ($last);
  }
}
$newline .= "

";
push (@newlines, $newline);
}

open(FILE, “>new-$ARGV[0]”);
print FILE @newlines;
#==========END============

gebruik:

perl changecaps.pl bestandsnaam

(bv perl changecaps.pl test.txt)

Het resultaat komt in een ander bestand te staan, nl:

new-bestandsnaam

(bv new-test.txt)

Heb hiervoor een proggie

Check this out:
skaerF DC bulC.
©lµ8 ©Ð F®3@k$
cLuB cD fReAkS
Deze dingen kan ie, thijs@iscrimineel.nl voor wie hem wil (paar kb’s)