Nieuwe dealer!

Dealer or not, you must first read the rulez before you come and post here!

nieuwe dealer of niet, je moet eerst eventjes de regeltjes lezen voor je hier komt posten

[This message has been edited by Mattel007 (edited 12 May 2000).]