NEC dvd_rw ND 3540A brand geen rewritble's meer

Sinds enige tijd brand mijn dvd brander NEC dvd_rw ND 3540A brand geen rewrible meer hij geef aan dat de schijf niet schrijfbaar is in nero ik heb ook ashampoo gebruikt ook daar geef hij dat aan.
Ik weet zeker dat er niets op het schijfje staat.
Ik heb ook een logje aangemaakt in nero kan iemand daar uit iets opmaken waarom hij dat niet meer doet
Hij heeft het altijd gedaan…

Logje Nero:

Marleen
Prive
1A23-0009-4030-2409-0769-1046

Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘E:\Ahead Nero
ero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28-7-2004 16:51:12
Nero-versie: 6.6.0.0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Versie: 1.01 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.0
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <OA5550U CAV198N >Versie: 1.0 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.0
Adapter-stuurprogramma:<dtscsi> HA 3

=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722580VLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX1611 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : OA5550U CAV198N 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : VG4222N EMS318H 2.0B vaxscsi Port 4 ID 0 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A F: CDRom0
SONY CD-RW CRX1611 G: CDRom1
OA5550U CAV198N I: CDRom2
VG4222N EMS318H H: CDRom3

AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 565MB (579560kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)

7.7.2007
UDF/ISO-compilatie
18:49:15 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden gestart

18:49:15 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden voltooid (geen bestand gewijzigd)

18:49:15 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6170
Iso document burn settings

Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

18:49:15 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
DVD-Videobestanden gesorteerd

18:49:15 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running

18:49:15 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)

18:49:15 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)

18:49:15 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3119
Turn on Disc-at-once, using DVD media

18:49:38 #9 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Afgebroken door gebruiker

18:49:38 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

18:49:38 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0

18:49:38 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

Disc not writeable. Insert writeable disc.
(Medium in drive: Onbekend. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)

Existing drivers:
File ‘Drivers\CDRALW2K.SYS’: Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2-7-2007 21:41:12
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 2-7-2007 21:41:12 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File ‘Drivers\atapi.sys’: Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File ‘Drivers\dtscsi.sys’: Ver=?.?.?.?, size=223128 bytes, created 29-5-2007 19:33:02 (Adapter driver for src)

Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

perongelijk 2x gedrukt

Geeft hij dat aan bij elk schijfje? Je zou eens kunnen proberen om een ander type schijf te proberen Verbatim Of T.Y. En doet hij dat met alle schijfjes of alleen met DVD of alleen met CD.

mzzl Dúnedain

Mijn nec had vorige week ook opeens kuren, vier merken dvdrs (waaronder verbatims) en errors geven. Toen opeens wilde hij niks meer inlezen. Dus nu een asus writer gehaalt en die doet zijn werk prima.