MS Word locatie vd lettertype wijziggen

Is het mogelijk om in M$ Word/excel/etc. de locatie te veranderen waar alle lettertypes in staan, dit is standaard de c:\windows\fonts map (of c:\winnt\fonts). Het is namelijk zo dat ik om en nabij de 3000 verschillende lettertypes in de font map heb staan en dat dit (vermoed ik) mn PC ietwat vertraagd bij o.a. het opstarten :frowning:

Kan ik nu bijvoorbeeld een map aanmaken waar ik alle fonts in zet en de orginele fonts (die bij een standaard installatie van office(XP) worden geinstalleerd) weer terug zet in de “C:\windows\fonts” map, en vervolgens ergens in Word of het register naar de locatie verwijs van de diverse mappen met lettertypes??

Fonts deïnstalleren…Kan volgens mij ook gewoon via Windows

Of een Fontmanager zoals Adobe Typemanager installeren. Dan kun je heel eenvoudig de fonts elders laten staan en op elk moment een font activeren en deactiveren zoals het jou schikt.