MP3 albums op CD (dutch only)

Is er iemand die zich bezighoudt met het op CD zetten van volledige albums in MP3-formaat?

Zo ja, wie en hoeveel kost het om te bestellen?

Ikke! mail maar voor de prijs en lijsten!

JIJ BENT GEWOON JALOERS !!!

whahahahahahaha…

(sorry jongens, persoonlijk!)

la mar

[This message has been edited by trekzak (edited 16 June 2000).]