MP3 albums op CD (dutch only)

vbimport

#1

Is er iemand die zich bezighoudt met het op CD zetten van volledige albums in MP3-formaat?

Zo ja, wie en hoeveel kost het om te bestellen?


#2

Ikke! mail maar voor de prijs en lijsten!


#3

JIJ BENT GEWOON JALOERS !!!

whahahahahahaha…

(sorry jongens, persoonlijk!)


#4

la mar

[This message has been edited by trekzak (edited 16 June 2000).]