Moviejack 3

Hallo , ik heb het volgende probleem , ik krijg altijd foutmeldingen in het programma moviejack 3 , bij al men vrienden verloopt alles perfect kzal de foutmelding hieronder zetten (aan diegene die me kan helpen , ik ben je eeuwig dankbaar :bow: )

There has been a critical error in MovieJack 3 Ripper

A copy of this information should be sent to info@engelmann.com

Filename : C:\Program Files\MovieJack3\MJRipper.exe

Version : 3.08.006

Exception : c0000005

Address : 00429bbb

Access Type : write

Access Address : 00000000

Registers : EAX=00000058 CS=001b EIP=00429bbb EFLGS=00010246

      : EBX=00000111 SS=0023 ESP=0012a660 EBP=0012a6d4

      : ECX=00000001 DS=0023 ESI=0012ace4 FS=003b

      : EDX=00000000 ES=0023 EDI=0012a6ec GS=0000

Stack Trace : 0042cf71 004bc718 004bb508 004ba51c

      : 004bcd1b 004bca7e 004bc708 0042b776

      : 004bb107 004bca12 77d12ee8 77d135e2

      : 77d15de6 77d154cc 77d341cf 77d30573

      : 77d13a68 77d13b37 77d15b40 77d15f87

      : 004b51b3 004b53e6 004b6d03 004b6d88

      : 77d13a68 77d13b37 77d13d91 77d13df7

      : 77d30d5e 004b868f 004b6a33 ffde92e8


     Dank u bij voorbaat Jay

Heb je de email naar Engelmann reeds verstuurd?

Mag ik uit je verhaal concluderen dat je een bepaald proces op jouw systeem en op het systeem van 3 anderen hebt geprobeerd? En mag ik concluderen dat dit telkens met dezelfde versie gedaan is (vergelijk eventueel, indien mogelijk, het buildnummer van MovieJack).

Indien dat zo is, dan zou ik je willen aanbevelen te gaan zoeken naar externe factoren die de oorzaak van dit probleem kunnen zijn. De oorzaak kan natuurlijk bij zowel de software als de hardware liggen.

Indien je gebruik maakt van een Windows die van NT afstamd (2000 of XP), zou ik je willen aanbevelen op een andere partitie eventjes een schone installatie van Windows neer te zetten, met aleen de hoognodige drivers en software en dan weer te testen. Indien het dan wel goed gaat, weet je dat je een softwarematig probleem hebt en kun je verder gaan zoeken. Gaat dit niet goed, dan kan er behalve een driverkwestie weinig aan de hand zijn met software en heb je een hardwarematig probleem.

Ik zou zeggen: testen die hap :wink: