(macromedia) FLASH fans watch this!

please help me:
stel je maakt een button in flash. Deze sla je op als *.swf bestand ( of niet? ).
Hoe kan ik deze dan importeren in mn homepage ( in html offcourse) en dat ik hem ook nog kan gebruiken?

HELP ME please…

ThAnX!!! masterBURNER

Zet dit in je html code :
vervang ??? door naam van het bestand

<object
classid=“clsid 27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000”
codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#3,0,0,0
align=“middle” border=“0” width=“550” height=“400”><param
name=“SRC” value="???.swf"><param name=“LOOP” value=“false”><embed src="???.swf" align=“middle” border=“0” width=“550” height=“400” pluginspage=“http://www.macromedia.com/shockwave/download/” type=“application/x-shockwave-flash”></object>

Allemaal niet nodig man, kan gewoon zo :

<embed SRC=“site.swf” type=“application/x-shockwave-flash” width=“100%” height=“100%” loop=“false” quality=“best”>

die xtra dingen van loop enzo hoeveen ook niet per se

nu is width en heogt 100% is hele scherm maar kan ook bijv 100px neerzetten das 100 pixels gewoon

Allemaal niet nodig man, kan gewoon zo :

<embed SRC=“JEBUTTON.swf” type=“application/x-shockwave-flash” width=“100%” height=“100%” loop=“false” quality=“best”>

die xtra dingen van loop enzo hoeveen ook niet per se

nu is width en heogt 100% is hele scherm maar kan ook bijv 100px neerzetten das 100 pixels gewoon