Lotus 4 naar Excel

Kan je Lotus4 bestanden converteren naar Excel? En hoe? OfficeXP lijkt de lotusbestanden niet te willen openen.

Thanks!

Zijn het wel .wk? bestanden? OfficeXP kan gewoon Lotus 1.2.3 bestanden openen.