Language Changed?

Waarom heeft de taal te veranderen van Engels naar Duits? Hoe verander ik het terug? Alles wat ik deed was zich aanmelden als gebruikelijk. :confused:

Contact a moderator or start a topic here.

Que? lol