Kring van invloed in Black en White

Hoe wordt die nu groter doordat je eigen ventjes je meer gaan aanbidden of ventjes van andere steden en hoe kun je het best een stad van een ander overnemen?

hout geven, voedsel of miracles gebruiken.

Of ze in de hens zetten em flink bliksemen !!!

Maar ja, dan zijn al je ventjes dood :smiley:

Originally posted by BitBit3r
Maar ja, dan zijn al je ventjes dood :smiley:

Lekker boeiend:)

Niet door ze meer te laten aanbidden, maar door meer mensen te krijgen.

door wonders te bouwen

ik zit vast in b&w
zit bij dat vervloekte dorp(lopen rond als skeleten)

Ik zit vast in level 4 ( die rot vuurballen )