'Koppel alimentatie aan loon'

ROTTERDAM, 17 NOV. De hoogte van kinderalimentatie moet een vast percentage worden van het inkomen. Eén instantie dient de alimentatie te innen en uit te betalen. Zo zullen ex-partners vaker en meer alimentatie betalen.

Deze voorstellen staan in het ambtelijke rapport ‘Alleenstaande ouders, het combinatiescenario en kinderalimentatie’ dat is geschreven in opdracht van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verstand zegt ,enthousiast" te zijn over de aanbevelingen.

De staatssecretaris meent dat het alimentatiebeleid ingrijpend moet worden gewijzigd, omdat ex-partners vaak niet of te weinig alimentatie betalen. Een goed voorbeeld voor het alimentatiebeleid is volgens haar het Scandinavische model, waarin ex-partners afhankelijke van hun inkomen een vast bedrag per kind per maand betalen.

Kinderalimentatie is volgens het rapport ,een forse stimulans om uit de bijstand te komen en te blijven". Alleen is de manier waarop in Nederland de hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld zo ,complex en tijdrovend" dat in de praktijk vaak wordt geconstateerd dat de ex-partner ,geen draagkracht" heeft. Zo wordt rekening gehouden met zijn schulden, hypotheeklasten en de nieuwe gezinssituatie. De Scandinavische landen kennen een centrale organistaie die de alimentatie vaststelt, int en (voor)uitbetaalt. Verstand wil bestuderen of dit model in Nederland kan worden ingevoerd.

Slechts eenvijfde van de 175.000 alleenstaande moeders ontvangt alimentatie. Van de 100.000 bijstandsmoeders ontvangt 8 procent alimentatie. Voor bijstandsmoeders zonder alimentatie probeert de sociale dienst een deel van de kosten voor het kind op de ex-partner te verhalen. Vorig jaar was dat 60 miljoen gulden, terwijl dat volgens een berekening in het rapport 337 miljoen gulden kan worden als een vast percentage van het inkomen wordt toegepast.

bron:nrc handelsblad