Kliks.nl

Misschien een domme vraag, waarschijnlijk maare…

Is dat normaal: startwindow.com en startwindows.com ?

Ave!

Ik bedoel dus:

Waarom 2 verschillende banners met vershchillende namen voor dezelfde site?

Ave!