'klein' spiekbriefje Frans :D

Le trafic de drogue est un des probl-èmes majeurs de notre époque  -  De handel in drugs is 1 van de belangrijkste problemen van onze tijd.
Dans une pharmacie on peut acheter toutes sortes de pilules  -  In een apotheek kun je allerlei soorten pillen kopen.
Il n’a pas réussi a réprimer sa colère  -  Het lukte hem niet zijn woede te onderdrukken.
Le premier ministre a convoqué tous ses ministres avant de donner sa démission  -  De minister-president heeft al zijn ministers bijeengeroepen alvorens zijn ontslag in te dienen.
La lutte contre la drogue n’a pas toujours été efficace jusqu’ici.  -  De strijd tegen drugs is tot op heden niet altijd doeltreffend geweest.
La famille s’était réunie pour discuter de l’heritage  -  De familie was bijeengekomen om over de erfenis te spreken
La discothéque est le lieu de recontre préféré de beaucoup de jeunes  -  De discotheek is de favoriete ontmoetingsplaats van veel jongeren.
Certains nient cela  -  Sommigen ontkennen dat.
Nous nous sommes efforcés d’etre a l’heure  -  Wij hebben ons best gedaan op tijd te zijn.
Je crains qu’il ne soit pas la  -  Ik vrees dat hij er niet is.
Il y avait des centaines de caddies sur le parking de l’hypermarche  -  Er stonden 100den karretjes op de parkeerplaats voor de hypermarche.
On a fait des progres enormes dans le domaine de la recherche du cancer.  -  Men heeft enorme vorderingen gemaakt op het gebied van het kankeronderzoek.
Sa mere lui a donne une gifle parce qu’il taquinait sa soeur tout le temps.  -  Zijn moeder heeft hem een draai om de oren gegeven omdat hij almaar zijn zusje plaagde.
Je cherche le rayon alimentation  -  ik zoek de afdeling levensmiddelen
Cette entreprise s’efforce d’atteindre ses objectifs.  -  Deze onderneming doet haar best haar doelstellingen te halen.
Elle frequente l’Ecole des Beaux-Arts  -  Zij zit op de kunstacademie.
Son interet pour le cyclisme est tres grand.  -  Zijn belangstelling voor de wielersport is erg groot.
La boulangerie est au coin de la ruue  -  De bakker is op de hoek van de straat
Nous avons opte pour un systeme americain  -  Wij hebben voor een Amerikaans systeem gekozen
Apres le spectacle les enfants etaient ravis  -  Na de voorstelling waren de kinderen opgetogen
Les demandeurs d’asile etaient accueillis dans un centre pres de la frontiere.  -  De asielzoekers werden opgevangen in een centrum bij de grens
Elle m’a confie un grand secret  -  Zij heeft mij een groot geheim toevertrouwd
Ce produit se vend tres bien  -  Dat product wordt zeer goed verkocht
Cela ne se fait pas comme ca!  -  Dat wordt niet zo gedaan
Les discotheques ont ete fermees  -  De discotheken zijn gesloten (geworden)
Ces soirees avaient ete interdites par la police   -  Die avonden waren verboden(geworden) door de politie.
Il aurait ete aide par son pere   -  Hij zou door zijn vader geholpen zijn (geworden)
Cap recre a ete cree il y a deux ans  -  Cap Recre is 2 jaar geleden opgericht
Au debut il y a eu des problemes   -   In het begin zijn er porblemen geweest
Il y aura d’autres centres en France  -  Er zullen andere centra komen in Frankrijk
Il va y avoir une grande fete le 12 septembre   -   12 september zal er een groot feest zijn
Vous devez rester jusqu’a six heures   -  U moet tot 6 uur blijven
Il ne devait plus revoir son amie  -  Hij zou zijn vriendin niet meer terugzien
Elle me doit encore cent francs   -   Zij is me nog 100 francs schuldig
Ca doit etre une erreur  -  Dat zal wel een vergissing zijn
On s’est rencontres a Lyon   -   We hebben elkaar in Lyon ontmoet.
Cela aurait ete une bonne occasion de dejeuner ensemble  -  Dat zou een goede gelegenheid geweest zijn om samen te lunchen.
J’avais ete invite par un vieil ami  -  Ik was uitgenodigd door een oude vriend.
Nous nous sommes donne un coup de telephone pour fixer une autre date  -  We hebben elkaar gebeld om een andere datum vast te stellen.
Maintenant on se reverra le 15 julliet  -  Nu zullen wij elkaar weerzien op 15 juli.
Jean a toujours ete mon meilleur copain   -   Jean is altijd mijn beste kameraad geweest.
On s’est aides dans des circonstances difficiles  -  Wij hebben elkaar geholpen in moeilijke omstandigheden.
Cela se fait entre bons amis  -   Dat gaat zo tussen (onder) goede vrienden.
Il y a vingt ans, nous avons ete embauches dans la meme entreprise  -  Twintig jaar geleden zijn we aangenomen bij dezelfde onderneming
Nos produits se vendaient tres bien  -  Onze producten werden goed verkocht.
Elles devraient etre ici a dix heures  -  Zij zouden om tien uur hier zijn.
Je pense qu’il y a eu un accident  -  Ik denk dat er een ongeluk is gebeurd (geweest).
Oui, l’accident a eu lieu il y a une demie heure  -  Ja, het ongeluk heeft een half uur geleden plaatsgevonden.
Alors la circulation doit etre difficile en ce moment.  -  Dan zal het verkeer nu wel moeilijk zijn.
Elles auraient du donner un coup de telephone  -  Zij zouden hebben moeten bellen.
Oui, mais il y a certainement un probleme  -  Ja, maar er is vast (zeker) een probleem.
S’il y avait eu moins de circulation, elles auraient ete deja la.  -  Als er minder verkeer geweest was (zou zijn), zouden zij er al geweest zijn.
Si elles ne viennent pas, nous devrons remettre la reunion a plus tard  -  Als zij niet komen, zullen we de vergadering tot later moeten uitstellen.Elle a fini par tout nous dire  -  Zij heeft ons tenslotte alles gezegd
Ils ont faille venir trop tard   -  Zij zijn bijna te laat gekomen
Il a beau protester, il a perdu son match  - Hij kan nog zo protesteren maar hij heeft de wedstrijd verloren
J’ai fait reparer ma voiture   -   Ik heb mijn auto laten repareren
Elle est si distraite ces derniers jours! Elle doite etre amoureuse  -  Zij is de laatste dagen zo verstrooid, ze zal wel verliefd zijn.
Laisse-la parler!   -    Laat haar praten
J’allais entrer dans la salle quand on me prit par l’epaule  -  Ik zou net de zaal ingaan toen men mij bij de schouder pakte
Ils ne tarderont pas a nous recevoir chez eux   -   Zij zullen ons wel spoedig bij hen thuis uitnodigen
J’ai failli faire une betise  -   Ik heb bijna een stommiteit uitgehaald
J’avais beau tout repeter mais il ne voulait pas me comprendre   -   Ik kon alles nog zo vaak herhalen maar hij wilde me niet begrijpen
Il y a eu deux candidats francais pour ce poste  -  er waren/er zijn geweest  
Il va y avoir des problemes!		-      er zullen komen
Nous manguons d’espace     -     het ontbreekt ons aan
Elle regrette que tu ne sois plus la   -    het spijt haar
Il y avait encore d’autres candidats   -    er waren
Ils ont reussi a tout terminer a temps	-	het is hen gelukt

Zo mijn spiekbriefje Frans :smiley:

Tering hee…“what a mess” :wink:

Dit is wat duidelijker : http://www.geocities.com/m_elfring/spiekbriefje.doc
dan maar zo

Greetz :smiley:
Mess

Originally posted by Mess
[B]Dit is wat duidelijker : spiekbriefje

Greetz :smiley:
Mess [/B]

This page is not available. :frowning:

huh, vaag ene keer doet die het wel en als ik via rooth ga ook maar directe link niet altijd

Dus als ik eerst na www.geocities.com/m_elfring ga en dan spiekbriefje.doc aanklik doet die het wel hmm

Zo heeft er vroeger eens een ‘briefje’ gehangen bij de deur met de vraag “Van wie is deze spiekbrief”

Het was een groot A4 vel met ergens in het midden een heel klein vierkantje met de Duitse lidwoorden…

Vond ik ook wel humor :wink:

sjees ik hoop dat je printer goed klein kan printen want het is me nogal wat zeg.

Kutzooi!!!
Ben ik nog 16 zinnen vergeten…kan ik weer aan de slag :slight_smile:
Hopelijk hoef ik niet vooraan te zitten :smiley:

It’s HUGE!!!
ik verstopte m’n spiekbriefjes onder een pleister.
Succes met je SO.

blij dat ik al 2 jaar lang geen frans meer heb :smiley:
kan me wel heel goed herrinneren dat ik die zinnetjes moest leren
afgrijzelijk gewoon

TdR: jij zit toch in 6 VWO en je hebt toch t/m 5VWO Frans?!?!
Ik in ieder geval wel(alleen lezen dus niet Frans2)