Karma

wat is karma nou? staat daar links bij je “status”

K A R M A (gepikt van http://www.xs4all.nl/~wzweers/dossiers/boeddha/index.html?karma.html )

De ene mens is ziek en zwak, de andere sterk en gezond. De een groeit op in welvaart, de ander in volstrekte armoede en ellende. De een is geniaal, de ander dwaas. De een wordt geboren als miljonair, de ander als armoedzaaier. Er zijn fundamentele verschillen tussen mensen, maar waar komen ze vandaan? De meeste religies zien hierin de hand van een onberekenbare schepper, maar het boeddhisme zoekt de oorzaak van deze verschillen daarentegen vooral in onszelf: karma.

Eigenlijk kan het begrip karma in één zin worden samengevat: ons heden wordt bepaald door ons verleden. De grote verscheidenheid in mensen is niet alleen maar toe te schrijven aan erfelijkheid, aan omgeving, of ‘karakter’ en opvoeding, maar vooral aan ons eigen karma. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen daden, ons geluk en onze ellende. Wij scheppen onze eigen hemel en onze eigen hel. Wij zijn de bouwmeesters van ons lot. Karma betekent letterlijk: handeling. Het omvat zowel het goede als het slechte. Naar welke van de twee de balans doorslaat hangt van onszelf af. We oogsten wat we zaaien. Nu zijn we het resultaat van wat we eens waren en in de toekomst zullen we het resultaat zijn van wat we nu zijn.

Karma is geen goddelijke beschikking, maar een gevolg van voorgaande handelingen van onszelf. Ieder schept zijn eigen omstandigheden. Karma is daarom geen wet van straffen en belonen, maar alleen van acties en reacties. We kunnen dan ook nooit een ander de schuld geven van onze slechte omstandigheden; een ander draagt er hooguit toe bij. De obsessie met schuld, boete, zonde en moraal kent het boeddhisme niet. De mens is niet zo zeer moreel, maar spiritueel verdorven. De boeddhist bekent zijn overtredingen, maar niet zijn zonde. Mensen zijn niet moreel, maar geestelijk slecht. Ze zijn niet schuldig, maar blind en onwetend; ze brengen zichzelf leed toe door eigen toedoen.

Ligt onze toekomst door onze karma nu helemaal vast? Gelukkig niet. De misdadiger van vandaag kan de heilige van morgen zijn. Onze karma bepaalt een deel van onze toekomst, maar zeker niet helemaal. Als dat zo was, dan zouden mensen altijd slecht blijven als ze een slecht karma hadden. Ze zouden altijd gevangen blijven in samsara, de eeuwige cyclus van wedergeboorten. Er bestaat een uitweg uit een slecht karma, maar voor verlossing zijn we weer van onszelf afhankelijk. Een boeddhist bidt niet tot een ander om verlost te worden, maar verlaat zich vol vertrouwen op zichzelf. Persoonlijke verantwoordelijkheid is de basis van het boeddhisme.

met andere woorden … geen flauw idee :slight_smile:

Domi wil weer iets nieuws proberen precies :slight_smile:

Originally posted by dansmug
Domi wil weer iets nieuws proberen precies :slight_smile:

ik denk dit

het gaat wel lekker, 1 nieuwe post, en je krijgt er 5 karma punten bij!

ben benieuwd wat je ermee kunt kopen.

Wel, ik denk eigenlijk eerder dat je moet betalen als je teveel punten hebt…

maarja voor zover ik weet ga ik aan de leiding met 25 karma putnen :cool:

note: nu zal ik wel vet veel proberen te posten om maar zoveel mogelijk punten te verzamelen. maar ik denk dat de “rage” morgen al voorbij is…

Originally posted by Mr. Belvedere
ik denk dit

Ah, nu begrijp ik het, maar de bedoeling ontgaat me. Is het zo een beetje om uit te zoeken wie de beste user is? Of kunnen we er iets mee winnen?:slight_smile:

waar wordt de karma op berekend dan?

Edit:

ik lees niet…ik zie het al

1 voor het aantal views op je topic
5 voor elke reply

maar domi veranderd het weer, want ik had er 31 terwijl jij replyede op mijn topic (zou er dus 32 moeten hebben).

Nu als ik straks op post reply druk, zouden het er 37 moeten zijn. maar het zijn er waarschijnlijk 36.

Leuk speeltje :slight_smile:

Ik van de Karma Police :wink: (met en knipoog naar radiohead :))

Originally posted by Dee-ehn
Ik van de Karma Police :wink: (met en knipoog naar radiohead :))

“Arrest this man”? Ik dacht dat jullie ons alleen van het forum mochten stampen :wink: Damn good song trouwens.