Justitie pakt hackers en virusverspreiders hard aan

Gewoon volledig geplukt van www.justitie.nl

Minister Donner van Justitie gaat het inbreken en platleggen van computernetwerken hard aanpakken. Mensen die zich aan een dergelijk vergrijp schuldig maken, hangt een celstraf van maximaal een jaar boven het hoofd.

De strengere wetgeving is een gevolg van het Cybercrime Verdrag dat in 2001 is gesloten om computercriminaliteit internationaal aan te pakken. Het verdrag biedt bescherming tegen misdrijven die nauw verbonden zijn met het bestaan van computernetwerken en elektronische informatie.

Het voorstel van Donner verruimt de mogelijkheden om computerkrakers aan te pakken. Men is al strafbaar door opzettelijk de toegang tot of het gebruik van een computersysteem te verstoren door er gegevens naartoe te sturen. Dat geldt ook voor virusverspreiders. Het moet gaan om ernstige vormen van hinder voor de gebruiker. Wie met opzet enorme hoeveelheden ongewenste e-mails (spam) naar een computer stuurt met als doel het systeem plat te leggen, wordt straks strafrechtelijk vervolgd.


Tot zover dat… Laten we nu eens het echte voorstel erbij pakken , waar we onder andere het volgende kunnen lezen :

 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt, als
  schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in
  een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake
  indien de toegang tot het werk wordt verworven
  a. door het doorbreken van een beveiliging,
  b. door een technische ingreep,
  c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel of
  d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Wacht effe… Wat is hier een “technische ingreep”. Is het intikken van " http://www.website.com/geheim/opendir/index.html " een “technische ingreep” ?

We lezen verder

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.

Gaaf ! Mijn internex eplorer cache is opeens een strafbaar iets. Mocht ik ooit op een link komen die NIET voor mij bedoel is (ook al kan ik daar pas in de meeste gevallen achterkomen ALS ik op die link klik) , dan is het verboden dit " af te tappen". Arme internet explorer.

Ja maar wacht eens even , Google dan ?

Ja tuurlijk is het mijn bedoeling niet die “gegevens te verwerken”, maar is het aan mij om mijn onschuld te bewijzen , of aan de aanklager om mijn schuld te bewijzen ?

een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan, verkoopt, verwerft, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft.

Weer zo lekker vaag. Wat is een “vergelijkbaar gegeven” ?

Ik heb het gevoel dat we hier echt de amerikaanse kant op gaan. Men moet als particulier zich blauw betalen aan advocatuur om een rechtszaak op te lossen. Ook al ben je je zelf van geen enkel kwaad bewust , dan nog mag je een pijnlijk en beschamend proces gaan bewandelen om je gelijk te halen. In de tussentijd ben je al een keer of 5 afgebrand door de media (vooral de Telegraaf is daar heel erg goed in) , dus met je persoonlijke eer en geweten komt het niet 100% meer goed.

Naja… doe er mee wat je wilt.

Originally posted by Mr. Belvedere
Naja… doe er mee wat je wilt.

Om eerlijk te zijn… mij schamen dat ik Nederlander ben en actief ben in de IT industrie, terwijl ik ondertussentijd mijn behoefte om te emigreren de kop probeeer in te drukken…

Ik kan je angst wel begrijpen. Dit soort uitspraken worden veelal door mensen gedaan die zelf geen kaas gegeten hebben van de werkelijke achtergrond (computertechnologie in dit geval), waardoor je allerhande vreemde situaties en regelgevingen krijgt.

Maarja, er is een spreekwoord dat zegt “de soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgedient wordt”. Laten we hopen dat dat hier ook van toepassing is en dat wij Nederlanders voor rede vatbaar blijven…