[Java] Hulp nodig bij maken van applet/source

Het gaat om de volgende vraag:

Het Raadspel
Het raadspel is een eenvoudig spelletje waarbij een speler een getal tussen de 1 en de 100 in gedachten moet nemen. De andere speler moet het getal raden. De eerste speler geeft na elke gok aan of het getal dat de tweede speler geraden heegt te hoog, te laag of precies goed is.

a. Schrijf een versie van het raadspel waarbij de computer een getal tussen de 1 en de 100 neemt en de speler het getal moet raden.

[i] Deze lukt me nog wel…
Dat is namelijk dit stukje wat van wezelijk belang is:

void controleerKnop_ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent event)
{
int invoer = Integer.parseInt(invoerVeld.getText());
if (invoer==antwoord)
{
goedLabel.setVisible(true);
hoogLabel.setVisible(false);
laagLabel.setVisible(false);
}
if (invoer>antwoord)
{
goedLabel.setVisible(false);
hoogLabel.setVisible(true);
laagLabel.setVisible(false);
}
if (invoer<antwoord)
{
goedLabel.setVisible(false);
hoogLabel.setVisible(false);
laagLabel.setVisible(true);
}
}

void startKnop_ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent event)
{
	antwoord = (int)(Math.random()*100+1);
}

Dit is de sorce voor de ‘belangrijke’ knoppen…[/i]

b. Schrijf vervolgens een versie waarbij de speler een getal tussen de 1 en de 100 in gedachten neemt en de computer het getal moet raden. Bedenk daarbij een goed algoritme voor de computer om het getal te raden.

Bij deze vraag kom ik dus in de problemen :smiley:

Dus mijn vraag is of iemand hier mij hiermee kan helpen.

De applet krijgt dan 2 velden, één waar ik het te raden getal in zet en één waar de gok van het getal van de computer komt te staan
Verder 4 knoppen waar ik kan aangeven of het te hoog, te laag of goed is en een start knop

Het gaat me dus vooral om het stukje sorce die er voor zorgt dat die computer met een getal tussen de 0 en 100 als gok begint en dat deze goed raad, dus als ik aanklik te hoog dat hij een lager getal geeft enz.

Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen en alvast hartelijk bedankt!!! :bow:

Grtz
Mess

binair zoeken.

getal dat jij hebt gepakt is zeg maar 33

nu pakt de computer het middelste getal van de eerste range…

de eerste range is 1 t/m 100 , dus pakt ie 50

jij zegt lager of hoger…

dan pakt ie de getal van die range… (1 t/m 49 of 51 t/m 100)

in dit geval dus lager , dus laagste range : 1 t/m 49

van dat , pakt ie weer het middelste getal… in dit geval 25 of zo (getal naar boven of beneden afronden of gewone integers gebruiken)

jij zegt hier hoger… dus weer middelste in de range van 25 t/m 49

enzovoorts enzovoorts.

dit is het minste zoekwerk voor de pc…