IMG file?

Hoe fik je in godsnaam een IMG file. Ik downde van het net drie bestanden met volgende namen :

IMAGE
IMAGE.img
IMAGE.sub

Je mag deze Thread sluiten. Ik krreg de oplossing van Ken08 via ICQ. Het is een clonecd image, daar ik clonecd niet kan draaien omdat burner het niet ondersteund, gebruikte ik isobuster voor de omzetting. Ik fikte het dan met Win on CD.

THANKS TO KEN08

Gelukkig heb je het antwoord al gevonden! :wink:
Anders had je ook elders op het forum kunnen kijken omdat een soortgelijke vraag hier ook al werd gesteld! :stuck_out_tongue: