HP SureStore 4020

Af en toe leest bovengenoemde brander de CD’s
niet meer. Het branden gaat wel goed.
Wat kan er aan de hand zijn?