Hoe staat iedereen tegenover orgaandonatie?

Naar aanleiding van een redelijk zwaar gesprek @ #cdfreaks open ik maar een topic.

Het onderwerp was orgaandonatie nadat je overleden bent. Persoonlijk zou ik dit niet doen, omdat ik het gewoon geen prettig idee vind dat ik na mijn dood leeggehaald wordt. Natuurlijk help je daar andere mensen mee, maar ik vind het toch maar niets. Dat is inderdaad egoïstisch.

Hoe denken andere mensen hierover ? Zouden de cdfreakers orgaandonor worden, en waarom wel/niet ?

Ik vind dat ze het zou moeten verplichten. Djeez, man, we zijn toch dood op die moment. En als je iemands leven der mee kan redden, is het ieders morele plicht, dood of levend. 'k Heb mn ouders ook al goed ingeprent dat ze alles maar weggeven, moest k verongelukken ofzo. Dat is mijn visie.

ik zou daar nu nog niet over kunnen oordelen, misschien als ik wat ouder ben.

Ik weet dat nog niet.

Originally posted by dansmug
Ik vind dat ze het zou moeten verplichten. Djeez, man, we zijn toch dood op die moment. En als je iemands leven der mee kan redden, is het ieders morele plicht, dood of levend. 'k Heb mn ouders ook al goed ingeprent dat ze alles maar weggeven, moest k verongelukken ofzo. Dat is mijn visie.

Daar ben ik het niet mee eens. Ik mag beslissen over mijn eigen lichaam, ook wat daarmee gebeurt na mijn dood. Dat recht heb ik, en heeft iedereen en zou zo ook moeten blijven vind ik.
Uiteraard heb je gelijk dat het een morele verplichting is. Daar geef ik dus geen gehoor aan, en is, zoals ik al reeds zei, egoïstisch, maar ik ben niet met je eens dat dat volgens de wet bepaald zou moeten worden.

Als er nog iets bruikbaars zou zijn aan mijn organen, dan mogen ze dat gerust allemaal gebruiken. Maar kgeef er geen garantie bij ofzo :stuck_out_tongue:

Ik vind dit wel een discussie waardig onderwerp.

Op dit moment zeg ik dat het niet mag. Maar als ik echt dood ben dat vind ik het wel prima. Waarom zeg ik niet gelijk ja? Nou, stel je voor, ik lig daar in een coma ofzo. Dan is er 1 of andere rijke vent die een zoontje heeft die iets van mij kan gebruiken. Wat doet die vent, hij koopt een dokter om voor 100.000 euro die dan mij dood laat gaan. Ik was immers al in coma dus het zat eraan te komen, zal gezegd worden. Echter, ik lig dan wel in coma, maar het enige wat ik niet kan is mijn lichaam bewegen dus geen seintje geven dat het steeds beter met me gaat en met een paar weken misschien wel kan ontwaken. Natuurlijk weet niemand hoe het precies is, het is maar net waar je in gelooft.
Anyway, ik ga dood en dat zoontje die in hetzelfde ziekenhuis ligt die krijgt mijn organen en leeft verder. De dokter krijgt sneaky die knaken en ik ben dus de pijp uit. Nu lijkt dit misschien iets wat alleen in films gebeurt, maar de gedachte bestaat al want anders zouden ze het niet in films bedacht hebben. Het is dus heel goed mogelijk!

Ik vind dus wel dat mijn vriendin, ouders of andere familie hierover mag beslissen.
Een nadeel van dit laatste is dat als ik dus in een coma lig, dat dan 1 van hen moet zeggen wanneer de stekker eruit getrokken moet worden, iets wat je iemand niet toewenst om over te moeten beslissen.

Maar ik blijf ondanks dit bij mijn standpunt dat ik er nu niet over wil beslissen, omdat ik gewoonweg de medemens niet zo 123 vertrouw. Ik vind het heel lullig om mijn vriendin te laten moeten beslissen, maar ik ga nu echt niet al zeggen “ja, is goed.”
Ik heb hierover welis gediscussierd met mensen en ik moet zeggen dat dat heel goed is om is te doen, maar ik blijf bij mijn standpunt… voorlopig.

Mensen die meer info over dit onderwerp wensen moeten wellicht is hier kijken.

Originally posted by Wookie
[B]Ik vind dit wel een discussie waardig onderwerp.

Op dit moment zeg ik dat het niet mag. Maar als ik echt dood ben dat vind ik het wel prima. Waarom zeg ik niet gelijk ja? Nou, stel je voor, ik lig daar in een coma ofzo. Dan is er 1 of andere rijke vent die een zoontje heeft die iets van mij kan gebruiken. Wat doet die vent, hij koopt een dokter om voor 100.000 euro die dan mij dood laat gaan. Ik was immers al in coma dus het zat eraan te komen, zal gezegd worden. Echter, ik lig dan wel in coma, maar het enige wat ik niet kan is mijn lichaam bewegen dus geen seintje geven dat het steeds beter met me gaat en met een paar weken misschien wel kan ontwaken. Natuurlijk weet niemand hoe het precies is, het is maar net waar je in gelooft.
Anyway, ik ga dood en dat zoontje die in hetzelfde ziekenhuis ligt die krijgt mijn organen en leeft verder. De dokter krijgt sneaky die knaken en ik ben dus de pijp uit. Nu lijkt dit misschien iets wat alleen in films gebeurt, maar de gedachte bestaat al want anders zouden ze het niet in films bedacht hebben. Het is dus heel goed mogelijk!

Ik vind dus wel dat mijn vriendin, ouders of andere familie hierover mag beslissen.
Een nadeel van dit laatste is dat als ik dus in een coma lig, dat dan 1 van hen moet zeggen wanneer de stekker eruit getrokken moet worden, iets wat je iemand niet toewenst om over te moeten beslissen.

Maar ik blijf ondanks dit bij mijn standpunt dat ik er nu niet over wil beslissen, omdat ik gewoonweg de medemens niet zo 123 vertrouw. Ik vind het heel lullig om mijn vriendin te laten moeten beslissen, maar ik ga nu echt niet al zeggen “ja, is goed.”
Ik heb hierover welis gediscussierd met mensen en ik moet zeggen dat dat heel goed is om is te doen, maar ik blijf bij mijn standpunt… voorlopig.

Mensen die meer info over dit onderwerp wensen moeten wellicht is hier kijken. [/B]

vervelend als mensen zo goed kunnen argumenteren.

He,

Van mij mogen ze alles hebben wat ze kunnen gebruiken als ik dood ben! ( donorcodicil op zak )

Wat heb je eraan als je het laat verrotten of laat verbranden?

Stel je kunt iemand een, enigzins, normaal leven teruggeven door bijvoorbeeld je nieren af te staan na je dood!

Ik ben er ook voorstander van dat als je niet de moeite wilt nemen om een donorcodicil in te vullen ( waarin je ook kunt aangeven dat je het niet wilt ) je automatisch donor wordt!

Gemakzucht dient in Nederland te vaak de mens !!!

Grtz Destroyer

Vind persoonlijk dat ze ieders wens moeten respecteren, niet iedereen heeft dezelfde (geloofs)overtuiging.

Voor mezelf heb ik al sinds mijn 16e een donor codocil (vanaf die leeftijd mocht je em zelf ondertekenen, anders moest er een ouder/voogd mede ondertekenen) en mogen ze alles hebben dat ze denken nog te kunnen gebruiken…na mijn dood.

Het is niet alleen zo dat die persoon die het donororgaan ontvangt enorm geholpen is, maar ook zijn of haar naasten, die nog kunnen genieten van de aanwezigheid van die persoon in een beteree gezondheid dan zonder dat orgaan. Tevens vind ik dat door orgaandonatie een stuk van mijzelf blijft voortbestaan, iets waaruit mijn nabestaanden misschien ook nog troost kunnen putten.

Op basis van mijn overtuiging zeg ik dat iedereen donor zou moeten zijn, tenzij anders aangegeven. Nu zijn er wellicht een hoop mensen die niets tegen donor zijn hebben, maar niet zo’n formulier getekend hebben waarmee ze aangeven inderdaad donor te zijn. Hiermee gaan een hoop donororganen verloren en blijven er (in mijn ogen) onnodig mensen achter die niet geholpen kunnen worden hierdoor.

Ik heb toendertijd ingevuld dat mijn naasten het mogen beslissen. De reaktie van mij pa was “Dan snijden we je open”. Weet ik ook weer wat er gaat gebeuren :slight_smile:

Ik kan Wookie’s standpunt heel goed begrijpen. Wie beslist wanneer iemand echt dood is ? Niet meer kunnen bewegen ? Geen hersenactiviteit (even zonder gein bedoeld) ? Hartstilstand ?
Allemaal dingen waar wel verhalen van zijn waar mensen toch weer "opeens weer opleven’.

Ben het eens met Wookie.
Groot gevaar wanneer iedereen donor is zijn de mensen met een grote zak met geld.

“Goh die jongen ziet er gezond uit, rijd hem maar onder aan dan kan mijn zoontje zijn organen krijgen”

(BTW dit soort praktijken / ontvoeringen gebeuren daadwerkelijk in Parijs. Meisje ontvoerd en wordt een dag later terug gevonden zonder nier)

Tevens kan het ook zijn dat met mijn organen (niet commercieel) de levens van wellicht 3 of 4 anderen te redden zijn. Ik in een coma en 4 anderen die gered kunnen worden met mijn organen.
Hoe objectief blijft dan een arts.

Door bij 1 iemand de stekker eruit te halen 4 anderen redden ?
Gaat de eed van Hypocrates die men aflegd dan nog op…

Verder ben ik van mening dat iedereen dit voor zichzelf moet kunnen beslissen.

De eed van Hippocrates

Ik zweer bij de geneesheer Apollo en bij Esculaap en bij Hygia en bij Panakia en bij alle goden en godinnen, die ik hierbij tot getuige roep, dat ik deze eed en dit contract zal nakomen naar vermogen en geweten.

Dat ik diegene die mij deze wetenschap heeft onderwezen als gelijke van mijn ouders zal beschouwen en dat ik hem deelgenoot van mijn leven zal maken, en dat ik hem van mijn bezit alles zal aanbieden wat hem van node zal zijn. Zijn nakomelingen zal ik als mijn broeders beschouwen, en ik zal hun deze wetenschap onderwijzen, als zij die willen leren, zonder loon en overeenkomst.

Dat ik de regels van het beroep, de theoretische lessen en de overige verschillende oefeningen zal doorgeven aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan leerlingen die door een eed en contract met mij verbonden zijn, overeenkomstig de gewoonten van de geneesheren, en aan niemand anders.

Ik zal het genezende dieet slechts toepassen in het belang van de zieken, in zoverre dit afhangt van mijn kracht en oordeel, en ik zal ze beschermen tegen ieder letsel en onrecht.

Ik zal aan niemand dodelijk medicijn toedienen, hoe dringend mij er ook om gevraagd zal worden, ook zal ik nooit een dergelijk advies geven. Eveneens zal ik nooit een abortiemiddel toedienen aan een vrouw.

Ik zal mijn leven en mijn wetenschap rein en integer houden.

Ik zal in geen geval diegenen die last hebben van stenen opereren, maar deze handeling overlaten aan diegenen die daar ervaring mee hebben.

In alle huizen waar ik genodigd word zal ik binnengaan in het belang van de patienten, waarbij ik mezelf verre houd van enig gewild onrecht of andere corruptie en vooral verre van iedere geslachtsdaad met de betrekking tot de lichamen van vrouwen en mannen, zowel vrijen als slaven.

Al datgene wat ik tijdens de behandeling zal zien of horen of ook buiten mijn dagelijkse bezigheden om, dat nooit openbaar gemaakt zal worden aan de buitenwereld, zal ik verzwijgen, er rekening mee houdend dat het heilige geheimen betreft.

Zolang ik dus deze eed zal nakomen en hem niet zal schenden, moge ik dan in mijn leven en mijn wetenschap succesvol zijn en altijd een goede naam hebben onder de mensen. Als ik hem echter overtreedt en een meinedige word, laat mij dan het tegendeel overkomen.


Misschien maar goed dat die eed niet altijd meer gevolgd wordt.

Bronvermelding

Zoals ik gisteren al op de chat stelde: wie van de personen die weigert, gaat ook een orgaan weigeren als hij het nodig heeft? Mijn voorstel: wie zelf toestemming geeft voor donatie, krijgt voorrang bij transplantaties.

Originally posted by dansmug
Zoals ik gisteren al op de chat stelde: wie van de personen die weigert, gaat ook een orgaan weigeren als hij het nodig heeft? Mijn voorstel: wie zelf toestemming geeft voor donatie, krijgt voorrang bij transplantaties.

geen slecht plan, maar dat is dan weer juridisch niet te realiseren denk ik :confused:

Die praktijken van stelen van organen zoals hierboven aangehaald doen zich toch wel voor, met of zonder donorcodocil…alsof die criminelen zich laten tegenhouden door zo’n briefje. Zie je het al voor je “Nee, laten we deze nier maar niet stelen, de man heeft geen donorcodocil”…

Door uit te gaan van het ergste dat kan gebeuren en daarom bepaalde handelingen na te laten, zul je altijd in angst leven en zal vooruitgang nooit geboekt worden. Wat zou er gebeurd zijn als mensen bang waren om auto te rijden, want je zou wel eens een dodelijk ongeluk kunnen krijgen, of vliegen omdat de vleugel wel eens af zou kunnen breken…

Tuurlijk, er zullen altijd wel mensen zijn die zoiets (proberen te) flikken, maar moet je daarom al die mensen die braaf zijn en heel hard een donororgaan nodig hebben om te kunnen leven straffen? Ik vind zo’n houding niet alleen egoïstisch, maar ook nog eens gewoon laf.

Eigenlijk zouden al die mensen die geen orgaandonor zijn ook geen gebruik mogen maken van andermans organen, want als je het een ander niet gunt, waarom zou die ander het jou wel moeten gunnen…denk daar maar eens over na!

We hebben er een tijdje geleden eens een discussie over gehad en toen beweerde iemand dat de wet (in Belgïe) veranderd is. Vroeger moest je, zoals Tax zei, een briefje hebben als je het toestaat. Nu zou je een briefje moeten hebben waarin je het verbiedt. Dus iedereen is een potentïele donor, tenzij je expliciet aangeeft dat je dat niet wil. Ik had er nog niet van gehoord en ik heb ook niet nagekeken of het inderdaad zo is. Maar ik zou het wel een goeie zaak vinden. Want anders gaan er idd veel organen verloren. (ik heb bijvoorbeeld geen briefje, maar ze mogen wel alles gebruiken). Dus ergens “hoop” ik dat de wet veranderd is (hoewel ik toch liever nog ff wacht met donor zijn :p)

ik zelf zou absoluut geen donor willen zijn. Alleen het idee al dat je als “oogstwaar” wordt gebruikt vind ik niet prettig.

Alles wat nog bruikbaar is mogen ze van mij hebben! (En wat mij betreft maken ze orgaandonatie verplicht.)

Moeders zegt:
“We willen afscheid nemen van ons kind en hem met de avond wake opbaren”

Chirurg zegt:
“Ok Mevrouwtje maar zijn oogkassen zijn wat ingevallen ivm transplantatie ,oja hier en daar wat huid weggehaald, zijn lichaam ziet er wat vreemd uit aangezien we alle organen eruit hebben gehaald en in zijn kleren vonden we net een codicil waarin stond dat hij absoluut niets wilde doneren, haha”

“I will choose a path thats clear, I will choose freewill”

Neej, je moet bla bla…
Wat zijn dat voor ultra linkse danwel ultra rechtse uitspraken.

Originally posted by dansmug
Zoals ik gisteren al op de chat stelde: wie van de personen die weigert, gaat ook een orgaan weigeren als hij het nodig heeft? Mijn voorstel: wie zelf toestemming geeft voor donatie, krijgt voorrang bij transplantaties.
Van mij krijgen ze ook alles. Ben het met deze stelling zeker eens dansmug!!!