Hoe kun je het automatisch starten van de cdromspeler bij windows XP uitschakelen?

vbimport

#1

Wie weet wat hiervoor de oplossing is?
:confused:


#2

in verkenner een cd-rom speler aanklikken en dan rechterknop -> eigenschappen ->tabblad automatisch afspelen.

en dan kies je voor ieder type cd de eigenschap die je wilt oftewel in jouw geval geen actie ondernemen.


#3

Als je weet hoe je met het Register kan omgaan kun je het volgende doen: klik op START/UITVOEREN/REGEDIT

Zoek naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

Rechts krijg je dan een schermpje met o.a. Autorun. Dubbelklik of enter: verander de 1 in 0 en klaar is Kees!


#4

Download anders Tweak-XP van http://www.tweak-xp.de


#5

Jongens bedankt voor de replies! Dit zijn zeer bruikbare adviezen die ik zeker ga proberen. Thanks!

:smiley:


#6

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Changing this value to 1 disables the CD-ROM autorun feature.