Het is overduidelijk waar je vandaag op moet stemmen .. .toch?

Geplukt van volkomenkut.com :

Het volgende probleem is dat van de orde.

De complexiteit van de diverse formele partijen en hun materiële en spirituele belangen maakt ook een systeem van verkiezing nodig, een examen ter deelname, een sollicitatieprocedure of een lijn van erfopvolging van de een of andere soort die zich moet ontwikkelen uit het huidige systeem van vrije verkiezing. Als in de wet is vastgelegd voor welke soort van representatie men kan stemmen wordt ongetwijfeld een grotere stabiliteit van bestuur bereikt. Die stabiliteit zelf zou dan zelfs een probleem van kasten-identiteit kunnen worden waarin mensen ongerecht elkaar uitsluiten van privileges omdat ze tot een andere groep behoren. Ongelijkheid en discriminatie zijn dingen die terecht worden bestreden, maar het perspectief van persoonlijke emancipatie en overstijging moet men daarmee niet missen. Ten einde de vervalsing uit dit systeem van status-oriëntatie te houden moet er een notie bestaan van de complexiteit van mensen die uitstijgen boven en afdalen naar hun materiële belang. Men is ofwel meer betrokken bij de hogere functies van helpen, bespreken, het ontwikkelen van inzicht en het beheersen van het denken, ofwel meer met de lagere functies van het in goede banen leiden van de lusten, het lichaam, de materiële zaak en het socialiseren. Van het lagere naar het hogere zal men in verschillende graderingen een andere levensopvatting huldigen en een ander bewustzijn van orde hebben op de verschillende sporten van de ladder der zelfverwerkelijking. Uiteindelijk houden vrije verkiezing in dat men moet kiezen voor zijn eigen zelfrealisatie, lotgenoten en de eigen levensopdracht; de eigen plicht vindend met de status-oriëntatiegroep waar men in- en weer uitgroeit. Dat is de ware betekenis van democratische verkiezingen. De groepen zijn in feite vastgelegd door de natuur, maar dat geldt niet voor de mensen. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het hebben van een carrière of een nieuwe regering: er zou vertrouwen moeten bestaan in een natuurlijke evolutie door leeftijdsgroepen, nivo’s van overstijging, en roepingen. Die natuurlijke waarheid van leeftijden, soorten van dienst en nivo’s van betrokkenheid is absoluut en gefixeerd, maar het leven zelf is de dynamische ervaring ervan in sociale mobiliteit. Deze emancipatorische gedachte zou de volmaaktheid van het humanisme zijn en de uiteindelijke logica van alle pragmatiek.

En dan zeggen ze dat het zo moeilijk is. Lijkt me dus duidelijk waar je vandaag op moet stemmen … toch ? :slight_smile: :slight_smile:

Ben er nog steeds niet uit. Zodra ik eruit ben hoor je 't!

Ja, het is inderdaad duidelijk waar je op moet stemmen???NIET dus ??? ik heb zoals gewoonlijk dat formuliertje net zoals de afgelopen 19 jaren dat ik al stemrecht heb gewoon lekker bij het OUD papier geflikkerd, want ze rotzooien daar in Den-Haag en heeeeeeeeeeeeeeeel zeker in Brussel maar wat aan, en daarbij maakt het geen hol uit of je nou gaat stemmen of niet. :eek: :eek: :eek: