Heeft iemand nog een bestelling lopen bij de (inmiddels opgeheven) LAPD Crew?

MInd your Language.

[This message has been edited by Ruff-Next_Gangsta (edited 11 June 2000).]