Gratis mp3's en toch niet?

Een tijdje terug is het XS4ALL C-Free feest geweest en XS4ALL wil graag de gespeelde muziek gratis verstrekken aan iedereen .

maar … WIE waren weer moeilijk aan het doen ?


De artiesten en de platenmaatschappijen hadden al toestemming gegeven voor het aanbieden van dit werk. Hiervoor willen zij niet extra gecompenseerd worden in de vorm van auteursrecht, de gage die XS4ALL voor het optreden heeft betaald was voor hen voldoende. Zowel artiesten als betrokken platenmaatschappijen gaven aan dit als een goede promotiemogelijkheid te zien. XS4ALL wilde de MP3’s ‘auteursrechtenvrij’ ter beschikking stellen. Doel van deze actie was aan te tonen dat internet en auteursrecht elkaar niet hoeven te bijten, mits er met alle rechthebbende partijen goede afspraken worden gemaakt.

In eerste instantie moest XS4ALL minimaal 20 cent per gedownloade MP3 afdragen. XS4ALL heeft daarna een verzoek ingediend bij Buma Stemra, om dit te heroverwegen en alsnog toestemming te verlenen. In dit verzoek heeft XS4ALL nogmaals uitgebreid beschreven wat het doel van dit project is, namelijk aantonen dat auteursrecht en internet elkaar niet dwarszitten mits er met rechthebbenden goede afspraken zijn gemaakt. Die afspraken zijn er, de artiesten willen het geld dat Buma Stemra incasseert voor dit project immers niet hebben.
Buma Stemra heeft hierop laten weten dat het standpunt van de organisatie is dat “het de organisatie niet vrijstaat om afstand te doen van geld dat haar niet toebehoort”. Als de rechthebbenden afstand willen doen van inkomsten van de XS4ALL C-Free download site, dan dienen zij het geld zelf terug te geven aan XS4ALL. Met het overdragen van auteursrechterlijke belangen bij Buma Stemra nemen de rechthebbenden namelijk afstand van “enige vorm van eigenactie richting de muziekgebruiker”. Verder meldt de organisatie: “Buma Stemra ontvangt jaarlijks honderden verzoeken om af te zien van het incasseren van de vergoeding voor het gebruik van muziek. Deze verzoeken variëren van het niet incasseren van de Stemra vergoeding voor de Lady Di versie van ‘Candle in the Wind’ tot het afzien van incasso bij benefiet concerten als bijvoorbeeld Warchild”. En Buma Stemra geeft hiervoor dus nooit toestemming.

Wel is het bedrag dat XS4ALL per gedownloade track moet afdragen verlaagd. Dat is nu, in plaats van minstens 20 cent per download, 8 cent per download (excl. BTW). XS4ALL gaat hiermee, onder protest en onder voorbehoud van rechten, akkoord. XS4ALL heeft immers beloofd de MP3’s gratis ter beschikking te stellen en wil dit hoe dan ook doen. We zullen Buma Stemra hier dus voor betalen.

XS4ALL heeft Buma Stemra vervolgens verzocht inzage te geven in de “repartitie van de betaalde gelden”. Welk deel van de door XS4ALL betaalde vergoeding krijgen de rechthebbenden van Buma Stemra overgemaakt? Pas als dat bekend is kan XS4ALL dit bedrag terugvragen aan de rechthebbenden. Nogmaals heeft XS4ALL bezwaar gemaakt tegen de, onnodige, administratieve rompslomp die dit oplevert: het is in de ogen van XS4ALL een vreemde gang van zaken geld te moeten betalen dat de rechthebbenden niet willen hebben, om dit vervolgens terug te moeten vragen.

Tenslotte heeft XS4ALL Buma Stemra verzocht een lijst te verstrekken van de bij Buma Stemra aangeslotenen. XS4ALL wil in de toekomst vaker op een vergelijkbare wijze aandacht vragen voor internet en auteursrecht, en wil dan alleen rechthebbenden uitnodigen die niet aangesloten zijn bij Buma Stemra. Dit om de problematiek waar XS4ALL de afgelopen weken tegenaan is gelopen omtrent het auteursrecht en de online distributie van muziekwerk in de toekomst te voorkomen.

Het doel van XS4ALL was te benadrukken dat auteursrecht en internet elkaar niet hoeven te bijten daar waar het gratis downloaden betreft, mits alle betrokkenen goede afspraken met elkaar maken. XS4ALL dacht op deze wijze aan te kunnen tonen dat het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd werk in bepaalde gevallen wel kan als zowel de rechthebbende als de aanbiedende partij denken dat dit een goed idee is: rechthebbenden omdat het een leuke promotiekans is, en XS4ALL omdat hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van internet geleverd wordt.
Helaas moet XS4ALL concluderen dat internet en auteursrecht elkaar per definitie bijten, zelfs als er wel afspraken zijn en alle betrokken partijen de voordelen zien van het gratis online distribueren van werk. De rechthebbenden kunnen namelijk, nadat zij met Buma Stemra in zee zijn gegaan, niet meer zelfstandig beslissen over de rechten op hun eigen werk. En Buma Stemra wil niet namens hen van de rechten afzien, ook al geven de rechthebbenden aan dat ze dat wel willen. Ruimte voor een individuele benadering is er gewoonweg niet. De gang van zaken rond het Auteursrechtenvrije Festival is wat XS4ALL betreft dan ook aanleiding om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en bij het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties.

PS: Op 11 oktober gaf XS4ALL alle bezoekers van het Auteursrechtenvrije Feest een lege data CD cadeau waar de MP3’s op kunnen worden gebrand. Hierover heeft XS4ALL ook auteursrecht betaald, namelijk 14 cent per CD. Dit geld is terechtgekomen bij de Stichting Thuiskopie (niet te verwarren met Buma Stemra, Stichting Lira, Stichting Reprorecht en anderen). XS4ALL betaalt dus in feite drie keer auteursrecht voor dit project. De rechthebbenden zijn al betaald. Stichting Thuiskopie ook, en Buma Stemra binnenkort ook. Stichting Thuiskopie heeft een procedure voor het terugvorderen van te veel betaald geld. Maar deze procedure geldt niet voor data CD’s. XS4ALL kan dit geld dus niet terugvorderen.


Bedankt Buma ! Het is jullie gelukt nog dieper dan diep te dalen.

En ook een boze vinger naar de Stichting Thuiskopie… het is te belachelijk voor woorden dat jullie je verschuilen achter zulke regels.

`je hgaat je bijna afvragen hoe het dan zit bij de benefietcd’s zoals die er zijn voor war child.
Daarvan dragen de artiesten alles ook af, maar of de buma dat dan ook doet?
ach ja, die kantoren en al die opsporingsambtenaren moeten oo ergens van betaald worden