Geen air-miles

vbimport

#1

Lees onderstaande lees wat er met je gegevens gebeurt!!

Justitie gebruikt Air Miles-gegevens

AMSTERDAM - De sociale recherche gebruikt Air Miles-gegevens om de handel en wandel van uitkeringsgerechtigden na te gaan. Dat bleek tijdens een rechtszaak in Zwolle tegen Jan van E. en Rita K., samen verdacht van bijstandsfraude.

Omdat vermoed werd dat beide bijstandsgerechtigden samenwoonden, gingen Zwolse rechercheurs op onderzoek uit. Ze stuitten daarbij op kassabonnen die door Rita K. waren overlegd op verschillende Air Miles-pasnummers. Daarop stuurden de rechercheurs een dwingend briefje naar de Air Miles-klantenservice, die zonder problemen de naam- en adresgegegevens van de pashouders verstrekte. Volgens advocaat Rolf van Faassen gebeurde dat zonder toestemmming van de rechter. “En dat mag natuurlijk helemaal niet”, beklemtoonde Van Faasen.

Een van die Air Miles-nummers die de politie via de bonnetjes van de verdachte in handen kreeg, bleek van een persoon die totaal niets met de zaak te maken had. Deze meneer Metz kreeg tot zijn verbazing de recherche aan de telefoon, die graag wilde weten of hij in op 15 juli 1997 bij de Praxis was geweest. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei raadsman Van Faassen gisteren, “maar dit gaat natuurlijk veel te ver. Justitie moet van die gegevens afblijven.”

Tegen regels in

Air Miles verstrekt volgens woordvoerder Robert van Amen alleen informatie aan de officier van Justitie of de rechter-commissaris. Dat er mogelijk aan een ‘gewone’ rechercheur toch namen en adressen zijn gegeven “druist in tegen alle interne regels”, zegt Van Amen. Het bedrijf kon in de administratie niets terugvinden van de recherchebrief, maar betreurt de gang van zaken. “Er is ons alles aan gelegen om niet als informatieleverancier van de overheid gezien te worden”, aldus Van Amen.

De Registratiekamer, het orgaan dat toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens, wijst erop dat justitie in dit soort gevallen de opsporingsmogelijkheden nogal eens te ruim interpreteert. Volgens een medewerker staat het de politie in ieder geval niet vrij om zonder meer persoonsgegevens op te eisen van een organisatie als Air Miles.

De Zwolse politierechter leek evenmin gecharmeerd van de gebruikte methode en durfde het niet aan de zaak tegen Jan van E. en Rita K. zonder nadere bestudering ontvankelijk te verklaren. Tegen beiden werd veertien weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De gemeente eist 40.000 gulden te veel betaalde uitkering terug.


#2

Aiaiaiaiaia, als alle Airmiles gebruikers dat eens wisten…