Formule of vb scriptje excel

Ik probeer iets te maken wat uit een gegevenslijst met meerdere kolommen waarden selecteerd en opslaat.

Kolom A bevat 14 verschillende waarden. Per waarde voor A zijn er 8 verschillende waarden in kolom B. Kolom C bevat vervolgens de waardes die opgeteld moeten worden.

In totaal moeten er 14*8= 112 uitkomsten komen. De lengte van de tabel kan verschillen.

Hoe pak ik dit aan…?

Wat ik nu dus heb is SOM.ALS(bereik;criterium;optelbereik), echter er zijn twee critera nl een bep waarde uit kolom A en kolom B. Hoe bouw ik die formule uit zodat er meerdere criteria in kunnen?