Floppy drive stuk of niet

hallo me floppie drive word herkend in deze computer maar maakt geen geluid en als er een disk in zit zegt hij dat hij hem niet kan zien de disk

Originally posted by arjanneumann
laatsthebikmemoederbordomgezetinmeanderekastendeanderemoederbordindezekastgezetomdatdecdromdriveernietinkonomdathijhetmoederbordraakteheeeeeeeeeelweirdeennieuwekastkondenmaar2drivesinmaarwelplaatsvoor3maarhetmoederbordzitteveelnaarvorenduskondederdeernietbijmaarjamijnprobisdatmijnfloppydrivewelherkendwordbijdezecomputermaarehijdoetutnietbrandgeenligtjeofmaaktgeengeluidje:(watkaneraanhethandjezijnerpasmaar1kabelindefloppyduskannietverkeerdeidedriverzijnopmemoederbordwatishetdan??

Als je het zo schrijft is het nog lastiger om te lezen!

:confused:

Misschien zit een van de stekkertjes los ofzo

Flatcable wel goed aangesloten? op moederbord of/en diskette station

Misschien een andere floppy proberen, is in ieder geval het eerste wat ik zou doen…

As-Easy-As-1-2-3…