Europees keurmerksysteem voor e-commerce

Ook het in Unice verenigde Europese bedrijfsleven en de Europese Commissie zijn bij initiatief betrokken.

De partijen willen een stevige impuls geven aan het vertrouwen van de consument in internettransacties. Ook de Internationale Kamer van Koophandel en multinationals als AOL, Hewlett-Packard en Procter & Gamble onderschrijven het voornemen.

Het consumentenvertrouwen in de elektronische handel is een belangrijk aandachtspunt van de Europese Unie. Om, zoals de Unie wenst, over enkele jaren de sterkste economie van de wereld te worden moet e-commerce een stormachtige ontwikkeling doormaken. Zolang de consument echter niet zeker is van de betrouwbaarheid van internettransacties, blijft die ontwikkeling uit. Ook het bedrijfsleven ziet dat. Her en der ontstaan allerlei internetkeurmerken waarvan de consument de betrouwbaarheid moeilijk inschatten. Beuc en Unice willen daarom zoveel mogelijk van die keurmerken onder een Europese noemer scharen.

Het eind vorige week gesloten akkoord voorziet in een Europees raamwerk waaronder allerlei in de markt ontstane keurmerken zich kunnen voegen. Kortweg kunnen bedrijfssectoren die gedragscodes en/of keurmerken voor e-commerce activiteiten ontwikkelen, verklaren zich te houden aan de eisen van het Europese e-confidence Committee. Die eisen houden in ieder geval in dat bedrijven die een keurmerk willen dragen voldoen aan de Europese wetgeving. De keurmerkorganisaties zelf zijn vervolgens verplicht om bedrijven regelmatig te monitoren door steekproefsgewijs websites te controleren of via mystery shopping. Ondernemingen die niet aan de gestelde criteria voldoen, mogen niet langer het keurmerk dragen en dienen publiekelijk ‘aan de schandpaal te worden genageld’.

De keurmerken op hun beurt worden gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen. Die toetsen het keurmerk aan de eisen van het E-Confidence Committee en besluiten ook of een keurmerk Europees gecertificeerd mag worden

bron
webwereld