E-mail via een opmerkingen formulier

Wanneer ik een opmerkingen forumlier maak voor een website (zoals de code hieronder), wordt de gegenereede e-mail nadat op de knop verzenden is geklikt via de E-mail beheerder op de computer (vb.outlook) verstuurd. Bestaat er geen code dat dit rechtstreeks kan. = rechtstreeks nadat op de knop verzenden is gedrukt versturen naar bvb.: test@hotmail.com.

Ik hoop dat iedereen mijn uitleg begrijpt; en ik hoop dat iemand me helpen kan

Thnx

<html>
<head>
<title>Test invulforumlier</title>
<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=iso-8859-1”>
</head>
<BODY ONLOAD=“SetDate()” BACKGROUND=“WinME/./images/achtergrond.gif”>
<H1>Uw opmerkingen</H1>
<p><font face=“Arial, Helvetica, sans-serif”>Test, test </font></p>

<TABLE CELLSPACING=0 BORDER=0 CELLPADDING=3 height=“254”>
<FORM NAME=“frmEMail”
METHOD=“POST”
ACTION="mailto:test@hotmail.com?subject=Tester"
ENCTYPE=“text/plain”>
<TR>
<TD>Uw naam:</TD>

 &lt;TD&gt;
  &lt;input type="text" name="Naam" size="52" maxlength="50"&gt;
 &lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;Uw email adres:&lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
  &lt;INPUT TYPE="text" NAME="Email" SIZE="35" maxlength="33"&gt;
  @hotmail.com &lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;TR&gt;
    
 &lt;TD&gt;Passwoord: &lt;/TD&gt;
 &lt;TD&gt;
  &lt;input type="password" name="Passwoord" size="52" maxlength="50"&gt;
 &lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;Uw opmerking, vraag, ... :&lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
  &lt;TEXTAREA ROWS="5" COLS="52" NAME="Comment"&gt;&lt;/TEXTAREA&gt;
 &lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;TR&gt;
    
 &lt;TD COLSPAN=2 height="17"&gt; &lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;&lt;INPUT TYPE="hidden" VALUE="" NAME="Datum"&gt;
      &lt;INPUT TYPE="hidden" VALUE="" NAME="Info"&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;&lt;INPUT TYPE="submit" VALUE="Verzenden" NAME="Submit"&gt;&lt;/TD&gt;
   &lt;/TR&gt;
   &lt;/FORM&gt;
 &lt;/TABLE&gt;

</CENTER>
</BODY>
</HTML>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

</body>
</html>

Ja dat kan, daarvoor heb je een CGI script nodig zoals formail, vele providers bieden deze voorgeinstalleerd aan, zie daarvoor de homepage van je provider.

Met PHP kan dat ook
www.scriptsearch.com

Daar kun je heel veel scripts vinden.

of www.wsabstract.com

thnx, ben het aan het proberen

Kent iemand een goede snelle provider (dus niet f2s) die toelaat perlscript te gebruiken?