E-mail notification

Gister was er een database error bij CDfreaks en sindsdien krijg ik geen emailtjes meer over threads waarbij ik “gesubscribed” ben! (Oftewel Email Notification: emails sent to you whenever someone replies.) Mijn opties hiervoor bij Profile kloppen gewoon: geldig email (2x) en de optie aangevinkt… Lastig om rap te reageren zo :frowning: (waar is de droevige smilie?)

Edit:

Oh… it may be wiser to have an English translation here:

Yesterday a database error occured @ CDfreaks and ever since I don’t get my e-mail notification on threads I’m subribed to. The options in my profile are all correct. I find it quite cumbersome to answer quickly to any reply I get…