DVDR1000MKII - Flashrom?

vbimport

#1

Geachte Dames/Heren,

Betreft: PHILIPS - DVD Recorder: DVDR1000MKII/004

A

ONDERSTEUNING???
Goed begin Vrij recent is een laatste (?) upgrade verschenen voor dit apparaat. (O.a. m.b.t. te gebruiken schijfjes). Deze is nog te downloaden vanaf de Philips site. Dit is tevens het laatste goede nieuws.

Slecht resultaat
Daar de zelfgebrande upgrade (gedownload via de Philips site) niet werkte (je moet een goed branderprogramma hebben, zoals Nero), heeft Philips nog een upgrade disc toegezonden. Deze werkt echter ook niet bij mij, te wijten aan een van de series van het apparaat welke dan moet worden voorzien van een zogenaamde flashrom met de juiste software versie (volgens de bijlage van Philips).
Dan denk je het apparaat te kunnen aanbieden (zoals eveneens vermeld in de bijlage van Philips klantenservice) bij een E-care (geautoriseerd service center), via de vakhandel waar het gekocht is, of rechtstreeks. Vertellen ze (Philips, danwel E-Care) je doodleuk, tenminste tegen je als particulier, dat er na 36 mndn. geen service meer opzit, “ze mogen van Philips niets meer doen, er zouden zelfs geen onderdelen meer geleverd worden”.

Dus als het apparaat nog werkt (na reparaties in het verleden), HOED U! Dit apparaat werd algemeen geproduceerd en verkocht tussen 2000 en 2005, hier en daar via webwinkels, in het buitenland, nog verkrijgbaar. Als je de pech hebt dit apparaat onlangs, zonder verlengde garantie te hebben afgesloten, kun je dus niet meer aan onderdelen komen.
Voor verlengde garantiehouders heeft men kennelijk nog wat onderdelen overgehouden.
Is dit trouwens ook eerlijk? Moeten ze dit dan niet melden bij de verkoop, danwel via Philips via de documentatie, dat er na 3 jaar (verlengde garantie?) geen service meer op verleend wordt, inhoudende zelf geen onderdelenleverantie tegen betaling!!!

Volgens Nederlands danwel Europees recht mag je toch een normale gebruiksduur van een apparaat mag verlangen, zeker als het een aanzienlijk bedrag (tussen Euro 1000,= en 2000,= gekost heeft. Een video/DVD recorder heeft een economische levensduur van 5 a 8 jaar.

Wie heeft dezelfde ervaring, b.v. dat er doodleuk meegedeeld wordt dat er na 3 jaar geen onderdelen meer geleverd worden? Wellicht zijn er meer mensen met deze klacht bij Philips omtrent verkrijgbaarheid van service, danwel leverantie van onderdelen?

In een grijs verleden kon je van Philips verwachten dat de onderdelen ca. 10 jaar later nog te verkrijgen waren. Nu lijken de Japanners het ook hieromtrent te hebben overgenomen.

Graag info hieromtrent!

B

Daarnaast ben ik op zoek naar het bewuste onderdeel voor de Philips DVD Recorder:

Philips DVDR1000MKII:

GEZOCHT: Flashrom met de juiste software versie. De meest recente (laatste?) softwareversie is volgens de Philips-site: Firmware Upgrade - Software
Engels, Zip-bestand (6.32 MB) V6.3

Kan iemand mij helpen?

Waar kan ik de desbetreffende flashrom verkrijgen of waar kan dit apparaat nog worden voorzien van dit onderdeel? Het moet her en der nog wel te krijgen zijn, of het nu in b.v. België, Duitsland, Nederland of Spanje is.

Kosten?

Tevens zijn techniche schema’s (compleet?) zeer welkom. Van een Philips laserengine heb ik een schema gevonden.

Als er mensen zijn die niets meer met deze DVD Recorder doen (voorzien van desbetreffende flashrom?), laat u het eveneens weten.

Noot: Indien gewenst, kan ik zeker persoonlijk met u in contact treden!

Splendide

Splendide


#2

Hi splendide and welcome to CDFreaks.
What language is your post?
If you speak English, try posting your message
again in English. :slight_smile:


#3

Hi Chuck44 and thanks for your kind reply!

The language of my post was in Dutch (Netherlands)

I will post it again [B]in English[/B]:

Dear people,

[B]Concerns: PHILIPS - DVD Recorder: DVDR1000MKII/004[/B]

[B]A[/B]

SUPPORT???
Good start

Reasonable recent there is a last (?) upgrade for this machine. (also concerns the use of different discs). This is still downloadable from the Philips site. This is also the last good news.

[B]Bad result[/B]
Affortunately the self burned upgrade (downloaded form the Philips site) did not work (you must have a good burning program, like Nero), Philips did sent me an upgrade disc . This did not work out either at my machine, due to one of the series of the machine which then must be supplied of a so called flashrom with the approperiate software versie (according to the appendix of Philips).

[B]But[/B]

Short (?) story:

Philips, neir their (contracted) repairservices want to give service on their machines when they are older then 3 years. Economically life of this machines is about 5-8 years. The media or court should know about this kind of mismanagement! So [B]no service after 36 months for a machine which costs about Euro 1000-2000,=!!! [/B]

[I]([B]IN DUTCH[/B] - "Dan denk je het apparaat te kunnen aanbieden (zoals eveneens vermeld in de bijlage van Philips klantenservice) bij een E-care (geautoriseerd service center), via de vakhandel waar het gekocht is, of rechtstreeks. Vertellen ze (Philips, danwel E-Care) je doodleuk, tenminste tegen je als particulier, dat er na 36 mndn. geen service meer opzit, “ze mogen van Philips niets meer doen, er zouden zelfs geen onderdelen meer geleverd worden”.

Dus als het apparaat nog werkt (na reparaties in het verleden), HOED U! Dit apparaat werd algemeen geproduceerd en verkocht tussen 2000 en 2005, hier en daar via webwinkels, in het buitenland, nog verkrijgbaar. Als je de pech hebt dit apparaat onlangs, zonder verlengde garantie te hebben afgesloten, kun je dus niet meer aan onderdelen komen.
Voor verlengde garantiehouders heeft men kennelijk nog wat onderdelen overgehouden.
Is dit trouwens ook eerlijk? Moeten ze dit dan niet melden bij de verkoop, danwel via Philips via de documentatie, dat er na 3 jaar (verlengde garantie?) geen service meer op verleend wordt, inhoudende zelf geen onderdelenleverantie tegen betaling!!!

Volgens Nederlands danwel Europees recht mag je toch een normale gebruiksduur van een apparaat mag verlangen, zeker als het een aanzienlijk bedrag (tussen Euro 1000,= en 2000,= gekost heeft. Een video/DVD recorder heeft een economische levensduur van 5 a 8 jaar.

Wie heeft dezelfde ervaring, b.v. dat er doodleuk meegedeeld wordt dat er na 3 jaar geen onderdelen meer geleverd worden? Wellicht zijn er meer mensen met deze klacht bij Philips omtrent verkrijgbaarheid van service, danwel leverantie van onderdelen?")[/I]

In a grey period in the past you could excpect from Philips that the parts approx. 10 years later still ware able to get. Nowadays the Japanees firms seems to have take over that also.

Please info about it!

[B]B [/B]

Besides of that i am looking for the [B]typical part [/B] for the Philips DVD Recorder:

[B]Philips DVDR1000MKII[/B]:

[B]SEARCHED: Flashrom[/B] with the approperiate software version. the most recent (last?) softwareversion is according to the Philips-site: Firmware Upgrade - Software
Engels, Zip-bestand (6.32 MB) V6.3

Can anyone help me?

Were is [B]this flashrom[/B] to get or were can this machine still be supplied of this item? It still must be to get on the market here and there, if it is in Belgium, Germany, Netherlands of Spain.

Costs?

Also [B]technical scheme’s[/B] (complete?) are very welcome. From a Philips laserengine i found a technical drawing.

If there are [B]people which do nothing anymore with this DVD Recorder[/B] (supplied with the mentioned flashrom?), please let me also know.

Remark: If wishfull, i certainly can be in toch with you personally!

Splendide